Järelhooldus

Laps või noor võib vajada toetust ja abi ka pärast asendushooldusel viibimist. Seda nimetatakse järelhoolduseks.

Järelhoolduse eesmärk on lihtsustada lapse või noore iseseisvumist või koju tagasipöördumist. Järelhooldust võidakse anda ka täisealisele noorele, kuni ta on saanud 21-aastaseks. Koos noorega lepitakse kokku ja kavandatakse, milliseid teenuseid ja toetust ta vajab. Järelhooldus võib seisneda näiteks selles, et toetatakse elamist, toimetulekut, töötamist või õpinguid.