Amali ja tema vanemate vahel on suured vastuolud

Amal on 16-aastane. Ta  saabus koos vanematega Soome üheaastasena. Ta on pere vanim tütar, kellel on neli nooremat õde-venda. Tüdruku isa töötab restoranis ja ema oli olnud kogu aeg lastega kodus. Amal käis tihti õhtuti ja nädalalõppudel isale restoranis abiks. Ta pidi abistama ka ema nooremate laste hoidmisel.

Vanemad said teada, et Amali oli nähtud reedel raudteejaama lähedal ebakaines olekus. Amal oli liikunud ringi kambas, kuhu kuulus ka vanemaid poisse. Sellest puhkes kodus suur tüli. Vanemad karjusid, et Amal rikub perekonna reegleid ja nende mainet. Isa ütles, et korralik tüdruk ei tohi kolada hilisel ajal väljas ükskõik kellega, nagu seda teevad soomlastest noored. Amali ei lubatud enam koos sõpradega nädalalõppudel välja. Ta hakkas oma vanemate vastu mässama. Tülid nendega puhkesid üha sagedamini. Ühe eriti suure tüli lõpuks põgenes Amal kodust ja läks noorte turvamajja, millest talle sõbrad olid rääkinud.

Kui Amal jõudis turvamajja, rääkis ta seal, et vanemad kontrollivad teda liialt ja ta kardab neid. Vanematele helistati ja teatati, et tüdruk on turvamajas väljaspool ohtu. Neid paluti tulla jutuajamisele. Isa vihastas selle telefonikõne peale, kuna oli kuulnud jutte, et Soomes võidakse laps kodust eraldada. Isa väitis, et nad olid järginud Soome reegleid, kuigi neil on laste kasvatamisel omad väärtused. Nad teavad, mis on nende lapsele hea. Isale öeldi, et jutuajamisel räägitakse abist niisugustes elulistes olukordades, mille puhul tundub, et omal jõul on raske toime tulla. Isa sõnul saab perekond piisavalt abi oma tuttavatelt, kui tüdruk vaid koju tagasi saadetaks.

Vanemate ja noore tüli lahendatakse ilma lastekaitseta

Lõpuks nõustusid vanemad osalema arutelus. Kohale saabus ka tugiisik ühest organisatsioonist. Olukord oli väga keeruline. Kui tugiisik rääkis Amaliga omavahel, selgus, et vanemad ei olnud tüdrukut löönud. Amal oli siiski arvamusel, et on võimatu vanematega koos elada, sest nad seavad talle liigseid piiranguid. Vanemad tundsid end abitutena. Nende sõnul oli neile kuuluv võim neilt ära võetud. Nad teadsid, et lapse kehaline karistamine on keelatud. Vanemad ei osanud lahendada Amaliga tekkinud tülisid. Vanemate sõnul soovib tüdruk endale selliseid vabadusi, millega nad ei saa nõus olla.

Selgus, et Amal oli kuulnud lastekaitsest oma sõbralt. Viimane oli rääkinud, et isa sõna ei ole vaja kuulata ja lastekaitse aitab, kui laps tahab kodust lahkuda. Amalile selgitati, et kodu on lapsele parim koht, kuni kodus elamine ei ole talle ohtlik. Üheskoos otsustati, et praeguses olukorras ei vaja Amal lastekaitse abi. Lastekaitseteadet ei koostatud, vaid olukorra rahustamiseks lepiti perega kokku arutelu korraldamine turvamajas. Niisuguse arutelu vahendusel antava abi eesmärk on parandada noore ja tema vanemate vahelist suhtlust, võttes arvesse nii noore kui tema vanemate seisukohti. Amal sai aru, et ta ei saa otsustada kõigi oma tegemiste üle. Vanemad möönsid, et neil oli raske nõustuda oma lapse uute seisukohtade ja teguviisidega, kuid nad proovivad oma rangetest nõudmistest osaliselt siiski loobuda. Amali ja tema vanemate arvates oli parim lahendus see, et kui pingelised suhted ei rahune, võiks Amal minna mõneks ajaks kodust ära tuttava pere juurde, kes elas teises piirkonnas.