Tülid ägenevad
Perekonda kuulusid vanemad, 3-aastane tütar ja 9-aastane poeg. Pere oli saabunud Soome kaks aastat tagasi. Kohanemine ei olnud lihtne, mistõttu oli pereõhkkond vahel pingeline. Soome keel on keeruline ning perel oli majanduslikke raskusi. Isa oli kaotanud töö ja sissetuleku, millega oli varasemalt tagatud perekonna toimetulek.

Ühel päeval puhkes peres taas äge riid. Nende kodust kostis karjumine ja ümberkukkuva mööbli kolin naabriteni. Üks naabreist helistas politseisse ja tegi perevägivalla kohta avalduse. Politseipatrull tuli olukorda kontrollima. Tüli rahustati maha, kuid politsei esitas juhtunust teate lastekaitsele.

Perevägivald on Soomes seadusega keelatud

Vanemad ja lapsed kutsuti sotsiaalosakonda sotsiaaltöötajaga kohtuma. Kohtumisel räägiti peres puhkenud tülist ja selle põhjustest. Vanemad ei olnud harjunud rääkima ametnikega omavahelistest isiklikest asjadest ning väitsid, et peres on kõik hästi. Nende jaoks oli lihtsam  rääkida sellest, kui raske oli vähese rahaga toime tulla või kui raske oli leida tööd.

Sotsiaaltöötaja rääkis vanematele lastega peredele osutatavatest teenustest. Ta rõhutas ka seda, et kuigi laste kasvatamine on esmajoones vanemate ülesanne, määrab teatud asju seadus. Peresisene vägivald on Soomes kuritegu ning lapse löömine või muu kehaline karistamine on Soome seadusega keelatud. Vanematele anti said sotsiaalosakonna valvetelefoni ja turvakodu telefoninumbrid juhuks,  kui tüli peaks jälle puhkema.

Perevägivalda sekkutakse ja selle puhul on võimalik abi saada

Perekonna olukord rahunes, kuid probleemid tekkisid taas mõne kuu möödudes suure telefoniarve tõttu. Raha ei olnud piisavalt isegi toidu ostmiseks. Isa läks endast välja, vihastas ning lõi ema ja 9-aastast poega. Ema ja lapsed hakkasid kartma ning läksid tüli käigus kodust ära. Nad suundusid naabri juurde ja palusid tal helistada turvakodusse.

Ema ja lapsed läksid turvakodusse, kus nad said kõigepealt rahuneda ja puhata. Seejärel hakkas turvakodu personal koos lastekaitsetöötajaga välja selgitama  pere olukorda ning mõtlema, kuidas oleks võimalik neid aidata. Vägivaldsest olukorrast räägiti eraldi nii vanemate kui ka lastega. Jutuajamistel rõhutati, et niisugustes olukordades peavad sotsiaalametnikud tegutsema. Vanemad võivad mõelda, et perekonna probleeme ei jagata kõrvaliste isikutega, kuid Soomes on ametisikutel siiski kohustus asjasse sekkuda. Pärast jutuajamisi nõustus isa kohtuma spetsialistiga, kes tegeles vägivaldsete meestega.

Lastekaitsetöötaja kohtumised perekonnaga jätkusid mitu kuud. Selle koostöö käigus aidati vanematel lahendada konkreetseid probleeme. Lastekaitsetöötaja aitas emal pääseda soome keele kursustele ning saada lasteaiakoht noorimale lapsele. Koos leiti huviring ka 9-aastasele pojale – poiss soovis mängida jalgpalli ning sotsiaalosakond toetas selle eest tasumist. Isa jätkas osalemist meeste vestlusringis ning läks tööhõivekursustele.