Sijaisperhe

Sijaisperhe on perhehoitoa antava perhe, johon on lastensuojelullisista syistä sijoitettu hoitoon perheen ulkopuolinen lapsi. Sijaisperhe toimii lapsen kasvu- ja elinympäristönä omien vanhempien sijasta. Sijaisperheen vanhemmat…

Sijaishuolto

Sijaishuollolla tarkoitetaan huostaanotetun, kiireellisesti sijoitetun tai hallinto-oikeuden väliaikaismääräyksellä sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä hänen oman kotinsa ulkopuolella.

Rajoitustoimenpiteet

Sijaishuollossa käytettäviä rajoitustoimenpiteitä on esimerkiksi yhteydenpidon rajoittaminen, henkilöntarkastus ja kiinnipitäminen. Kaikki rajoitustoimenpiteet ja niiden käyttämisen tarkat ehdot on määritelty laissa. Rajoitustoimenpiteitä saa käyttää ainoastaan laitoksissa…

Pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi

Perhe tai lapsi voi hakea apua lastensuojelusta yhdessä työntekijän kanssa. Jos apua haetaan yhdessä esimerkiksi koulun tai päiväkodin työntekijän kanssa, tehdään ilmoituksen sijaan pyyntö lastensuojelun…

Perhetyöntekijä

Perhetyöntekijä työskentelee lapsiperheissä ja auttaa vanhempia lasten hoidossa, huolenpidossa ja kasvatuksessa sekä kodinhoidollisissa tehtävissä.

Perhetyö

Perhetyö on toimintaa, jossa tuetaan perheiden omaa selviytymistä arjessa ja erilaisissa elämäntilanteissa. Perhetyön sisältö ja toimintamuodot vaihtelevat eri paikkakunnilla.

Perhehoito

Perhehoidolla tarkoitetaan sitä, että sijoitetun lapsen hoito, kasvatus ja huolenpito järjestetään hänen kotinsa ulkopuolella yksityisessä kodissa tavallisen perheen luona tai ammatillisessa perhekodissa.

Perhehoitaja

Perhehoitaja on henkilö, joka antaa omassa kodissaan perhehoitoa.

Osallisuus

Osallisuus tarkoittaa kaikkien ihmisten oikeutta tasavertaisena osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja yhteiskunnan kehitykseen. Lapsen osallisuudessa on kyse siitä, että hän on mukana määrittämässä,…

Nuorten turvatalo

Nuorten turvatalot auttavat nuoria ja heidän perheitään, jotka tarvitsevat apua vaikean elämäntilanteen selvittämiseen.