Masuuliyadda ilmaha

Masuuliyadda haddii si gaaban loo macneeyo waxaa loola jeedaa go’aan ka gaaridda arrimaha ilmaha. Qofka ilmaha masuulka ka ah wuxuu u xilsaaran yahay ilmaha daryeelkiisa,…

Ilmuhu wuu ka qaybqaadan karaa

Danta ilmaha waxaa muhiim ah inuu ilmuhu ka qaybqaadan karo, marka arrimaha isaga khuseeya la falanqaynayo iyo marka la qorshaynayo. Waxa go’aanka laga gaarayo iyo…

Danta ilmaha ayaa ugu muhiimsan

Badbaadada carruurtu waxay mar walba ka bilaabantaa danta ilmaha. Taasna macneheedu waa, shaqaaluhu waa inay go’aan walba oo ilmaha khuseeya ku qiimeeyaan waxa uu yahay…

Salka badbaadada carruurta

Ilmaha daryeelkiisa iyo barbaarintiisa waxaa ugu horayn masuul ka ah waalidka. Waalidkuna waxay xaq u leeyihiin, inay hawshan darteed caawimo ka helaan bulshada.

Maxaa dhaca meelaynta ka dib?

Daryeelka dambe Markay la wareegiddu dhammaato ka dib waxaa dhici karta in ilmuhu ama qofka dhallinyarada ah u baahdo taageero iyo caawimo, taas ayaana lagu…