Lyhytaikainen sijoitus on yhteinen ratkaisu

Vaikeassa tilanteessa lapsi tai koko perhe voidaan sijoittaa hetkeksi pois kotoa avohuollon tukitoimena. Avohuollon sijoitus on aina vapaaehtoinen.

Lapsi voi olla sijoitettuna lyhyen aikaa, jos arvioidaan, että tilanne korjaantuu nopeasti. Esimerkiksi jos vanhempien ja nuoren välit kiristyvät niin, että yhdessä olo tuntuu mahdottomalta, voi nuori asua jonkin aikaa muualla kuin kotona. Vanhemmat päättävät edelleen lapsen asioista ja huollosta. Vanhemman päihde- tai mielenterveysongelmien kuntoutumisjakson ajaksi myös koko perhe voi muuttaa laitokseen väliaikaisesti. Tarvittaessa avohuollon sijoitus voidaan tehdä myös kiireellisesti.

Kiireellinen sijoitus tehdään, jos lapsi on välittömässä vaarassa

Jos lapsi on välittömässä vaarassa, eikä kukaan läheisistä pysty huolehtimaan hänestä, lastensuojelun pitää hakea lapsi turvaan. Tätä kutsutaan kiireelliseksi sijoitukseksi.

Kiireellinen sijoitus on aina väliaikainen. Se voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, jos vanhemmat ovat niin päihtyneitä, etteivät pysty huolehtimaan lapsesta tai jos pieni lapsi on jätetty yksin kotiin pitkäksi aikaa. Lapsi voi myös itse käyttäytymisellään aiheuttaa itselleen vaaran esimerkiksi käyttämällä päihteitä. Jos lapsi on välittömässä vaarassa, kiireellinen sijoitus voidaan tehdä, vaikka lapsi tai vanhemmat vastustaisivat sitä.

Lastensuojelun työtekijöillä on laajat oikeudet päättää lapsen asioista sijoituksen aikana. He tekevät kuitenkin tiivistä yhteistyötä huoltajien ja vanhempien kanssa. Perheen tilanne ja avun tarve selvitetään kiireellisen sijoituksen aikana. Tavoitteena on, että lapsi voi palata kotiin turvallisiin olosuhteisiin. Sosiaalityöntekijä arvioi, voiko sijoitus päättyä ja tekee sijoituksen lakkaamispäätöksen. Jos arvioidaan, että lapsen palaaminen kotiin ei ole turvallista, aletaan valmistella huostaanottoa.

Huostaanotto on viimeinen vaihtoehto

Huostaanotto tarkoittaa, että lapsesta pidetään huolta hänen oman kotinsa ulkopuolella. Se on viimeinen toimi, johon ryhdytään, jos ongelmat ovat todella vakavia tai ne ovat kestäneet kauan. Yleensä ennen huostaanottoa on jo tapahtunut paljon, ja lasta ja perhettä on yritetty auttaa eri tavoilla. Laki määrää, että lapsi pitää ottaa huostaan, kun mikään muu ei auta. Viranomaiset tekevät kuitenkin tiiviisti yhteistyötä lapsen huoltajien ja vanhempien kanssa, eivätkä työntekijät voi päättää esimerkiksi lapsen uskonnosta.