Hyppää sisältöön

Neuvola

Suomessa neuvolapalveluja saavat kaikki raskaana olevat naiset ja lasta odottavat perheet (äitiysneuvola) ja alle kouluikäiset lapset sekä heidän perheensä (lastenneuvola). Palvelut ovat perheille vapaaehtoisia ja maksuttomia. Neuvola tukee äitiä ja perhettä vauvan odotusaikana ja lapsen ensimmäisinä elinvuosina.

""

Äitiysneuvolassa seurataan raskauden kulkua. Sieltä saa neuvoja raskausaikaan ja synnyttämiseen valmistautumiseen. Jokainen lapsi ja perhe saa henkilökohtaista neuvontaa.

Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään lapsen kasvua ja kehitystä sekä tuetaan vanhemmuutta mm. kasvatukseen tai huolenpitoon liittyvissä kysymyksissä tai parisuhteen hoitamisessa. Lisäksi lapsi saa neuvolassa kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset.

Äitiys- ja lastenneuvolassa pyritään havaitsemaan jo varhain, jos lapsella tai perheellä on erityisen tuen tarpeita sekä järjestämään tarvittava apu ja tuki. Neuvola tekee tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa aina perheen tarpeista riippuen (mm. vauvaperhetyö, varhaiskasvatus, perhetyö, hammashoito, ravitsemusterapeutti, perheneuvola, lastensuojelu).

Jos neuvolan terveydenhoitajalla herää huoli siitä, että lapsen kasvu ja kehitys ovat vaarantuneet, voi hän ottaa yhteyttä lapsen asuinkunnan sosiaalitoimeen yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa. Jos yhteydenotto ei onnistu yhdessä perheen kanssa tai jos on kyseessä kiireellinen lastensuojelun tarve, on työntekijällä kuitenkin velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus.

Lue lisää, mitä tapahtuu yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen jälkeen sivulta Sosiaalihuollon asiakkaaksi.

Neuvolan laajat terveystarkastukset

Äitiys- ja lastenneuvoloissa järjestetään vanhemmuuden tukemiseksi neljä laajaa terveystarkastusta, joissa arvioidaan koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Huoltajien luvalla laajaan terveystarkastukseen liittyy varhaiskasvatuksen henkilöstön arvio lapsen toiminnasta varhaiskasvatuksessa niiltä osin kuin se on välttämätöntä hoidon ja tuen järjestämisen kannalta.

Neuropsykiatriset oireet eli NEPSY

Nykyään kiinnitetään entistä enemmän huomiota erilaisiin lapsen neuropsykiatrisiin vaikeuksiin. Näistä käytetään yleisesti lyhennettä nepsy. Nepsy-vaikeudet vaikuttavat usein lapsen jokapäiväiseen elämään: sosiaaliseen vuorovaikutukseen, tunteiden sääntelyyn ja oman toiminnan ohjaukseen. Vaikeuksien tunnistaminen on tärkeää, jotta voidaan ymmärtää lapsen käytöstä ja tarjota hänelle tukea. On tärkeää, että lapsen lisäksi tukea saavat myös hänen vanhempansa ja muut arjen aikuiset, kuten päiväkodin tai koulun henkilökunta.

Lue lisää aiheesta tarinasta ”Apua lapsen neuropsykiatrisiin vaikeuksiin”.

Lue seuraavaksi

Sanasto

Lastensuojeluun liittyy monia käsitteitä. Sanastossa kerrotaan mitä tärkeimmät käsitteet tarkoittavat.

Näytä sanasto

Sulje