Hyppää sisältöön
""

Tukea arkeen

Suomessa yhteiskunta auttaa vanhempia ja lapsia monin eri tavoin. On paljon kaikille yhteisiä palveluja, kuten neuvola, varhaiskasvatus tai koulu.

Tukea on saatavilla

Jokainen perhe tarvitsee joskus tukea ja kaikki vanhemmat kohtaavat lapsia kasvattaessaan myös vaikeita hetkiä. Maahanmuuttajavanhemmalla oma kotoutumisprosessi voi vaatia niin paljon voimia, että lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseen tai koulunkäyntiin on joskus vaikea paneutua.

Niin varhaiskasvatus, neuvola kuin koulu tekevät yhteistyötä sosiaalihuollon ja lastensuojelun kanssa. Kaikista näistä voi saada ohjausta, neuvontaa ja tukea vanhemmuuteen ja arjen pulmiin.

Kuntien omien palvelujen lisäksi monet järjestöt, seurakunnat ja uskonnolliset yhteisöt tarjoavat erilaisiin elämäntilanteisiin sopivaa apua ja tukea, kuten lastenhoitoapua tai tukihenkilö- tukiperhe- tai vertaistukitoimintaa.

Pyydä apua

Usean kunnan verkkosivuilta löytyy painike ”Tarvitsen apua” tai ”Pyydä apua”, jota klikkaamalla voi jättää yhteydenottopyynnön luottamuksellisesti. Monilla niin järjestöjen kuin kuntien ylläpitämillä sivustoilla voi keskustella verkossa erilaisilla chattipalstoilla. Niiltä voidaan myös neuvoa eteenpäin palveluihin.

Lasten ja perheiden palveluja ja toimintaa kootaan yhteen perhekeskuksiksi

Perhekeskus tarkoittaa lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kokonaisuutta, joka sovittaa yhteen lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut, sivistyspalvelut sekä järjestöjen ja seurakuntien ja muiden uskonnollisten yhteisöjen toiminnan. Perheiden kohtaamispaikat ovat osa perhekeskuksia.

Perhekeskustoiminnan tavoitteena on vahvistaa lasten ja perheiden kanssa toimivien tahojen yhteistyötä, jotta jokainen perhe saisi tarvitsemansa avun oikea-aikaisesti, helposti ja joustavasti.

Tutustu aiheeseen

Sanasto

Lastensuojeluun liittyy monia käsitteitä. Sanastossa kerrotaan mitä tärkeimmät käsitteet tarkoittavat.

Näytä sanasto

Sulje