Skip to content
""

Toetust argipäeva

Soomes aitab ühiskond vanemaid ja lapsi mitmel eri viisil. On palju kõigile ühiseid teenuseid nagu nõuandla, koolieelne kasvatus või kool.

Toetus on saadaval

Iga pere vajab mõnikord tuge ja kõigil vanematel tuleb lapsi kasvatades ette ka raskeid hetki. Sisserändajatest lapsevanematel võib omaenda kohanemisprotsess nõuda nii palju jõudu, et lapse kasvamise ja arengu toetamisele või tema kooliskäimisele on vahel raske pühenduda.

Nii koolieelsed kasvatusasutused, nõuandlad kui ka koolid teevad koostööd sotsiaalhoolduse ja lastekaitsega. Kõigist neist võib saada juhendamist, nõustamist ja tuge lapsevanemaks olemisele ja seoses igapäevaelu probleemidega. Lisaks valdade endi teenustele pakuvad paljud organisatsioonid, kogudused ja usuühingud eri elujuhtudeks sobivat abi ja tuge, näiteks abi laste hoidmisel, samuti tugiisikuid, tugiperesid või kogemusrühma tuge.

Palu abi

Paljude valdade veebilehekülgedel on nupp “Vajan abi“ (“Tarvitsen apua“) või “Küsi abi“ (“Pyydä apua“), mida klikkides saab jätta konfidentsiaalselt kontaktivõtupalve.

Paljudel nii organisatsioonide kui ka valdade veebilehekülgedel saab internetis vestelda eri jututubades. Ka neilt võib saada nõuandeid eri teenuste leidmiseks.

Lastele ja peredele suunatud teenuseid ja tegevust pakutakse perekeskustes

Perekeskus tähendab laste, noorte ja perede teenuste tervikut, mis sobitab ühte lastega perede sotsiaal- ja terviseteenused, haridusteenused ning organisatsioonide, koguduste ja muude usuühenduste tegevuse. Perede kohtumispaigad on osa perekeskustest.

Perekeskuste tegevuse eesmärk on tugevdada laste ja peredega tegelevate instantside koostööd, et iga pere saaks vajalikku abi õigeaegselt, lihtsalt ja paindlikult.

Loe järgmiseks

Kohtumispaigad

Kohtumispaigad

Nõuandla

Nõuandla

Koolieelne kasvatus

Koolieelne kasvatus

Kool

Kool

Noorsootöö

Noorsootöö

Sõnastik

Lastekaitsega on seotud palju eri mõisteid. Sõnastikus selgitatakse neist kõige tähtsamaid.

Sõnastik

Sulge