Skip to content
""

کمک در زندگی روزمره

در فنلاند، جامعه به انحاء مختلف به والدین و کودکان کمک می کند. خدمات مشترک زیادی برای همه وجود دارد، از جمله مرکز مشاوره بهداشت،  مرکز تعلیم و تربیت خردسالان و مدرسه.

کمک موجود است

همه خانواده ها گاهی به کمک نیاز دارند وهمه والدین در روند تربیت فرزندان خود با مشکلاتی هم برخورد می کنند. روند وفق یابی ممکن است چنان نیرویی از والدین مهاجر بگیرد که تمرکز بر روی رشد و تربیت کودک یا مدرسه رفتن او گاهی دشوار باشد.

هم مرکز تعلیم و تربیت خردسالان، هم مرکز مشاوره بهداشت، و هم مدرسه، با خدمات اجتماعی و حفاظت از کودکان همکاری می کنند. از همه اینها می توان راهنمایی، مشاوره و کمک برای ایفای نقش والدی و مشکلات روزمره دریافت نمود.

علاوه بر خدمات خود شهرها، خیلی از نهادها، انجمن های کلیسایی و جمعیت های مذهبی، کمک و حمایت هایی از قبیل کمک مراقبت از کودک، شخص کمکی، خانواده کمکی یا  گروه های همتا  برای شرایط مختلف زندگی ارائه می کنند.

درخواست کمک کنید

در صفحات اینترنتی خیلی از شهرها دکمه “به کمک احتیاج دارم (Tarvitsen apua)” یا “درخواست کمک کنید (Pyydä apua)” وجود دارد که با کلیک کردن آن می توان به طور محرمانه درخواست تماس نمود.

در خیلی از صفحات متعلق به نهادها یا شهرها، می توان به طور اینترنتی در انواع مختلف ستون های چت گفتگو نمود. در این چت ها هم می توان اشخاص را برای مراجعه برای دریافت خدمات راهنمایی کرد.

خدمات کودکان و خانواده ها و فعالیت های مربوطه در یک مرکز خانواده گردآوری می شوند

مرکز خانواده به معنی کلیت خدمات کودکان، جوانان و خانواده هاست که خدمات بهداشت و امور اجتماعی، خدمات مدنی و فعالیت های نهادها و انجمن های مذهبی و سازمان های مذهبی دیگر را که برای خانواده های دارای فرزند در نظر گرفته شده اند، با هم هماهنگ می کند. محل های ملاقات خانواده ها بخشی از مراکز خانواده ها هستند.

هدف فعالیت مرکز خانواده، تقویت کردن همکاری مراجعی است که با کودکان و خانواده ها کار می کنند، تا این که همه خانواده ها بتوانند کمک مورد نیاز خود را در زمان مناسب، به راحتی و به شکل انعطاف پذیری دریافت کند.

در مرحله بعد مطالعه کنید

محل های ملاقات

محل های ملاقات

مرکز مشاوره بهداشت

مرکز مشاوره بهداشت

آموزش و پرورش دوران خردسالی

آموزش و پرورش دوران خردسالی

مدرسه

مدرسه

کار با جوانان

کار با جوانان

واژه نامه

در این واژه نامه مهمترین مفاهیم مربوط به حفاظت از کودکان تعریف می شوند.

واژه نامه

ببند