Skip to content

""

حمایت از رابطه زناشویی

مراقب رفاه و سلامتی خود و رابطه زناشویی بودن، در زندگی روزمره خانواده های دارای فرزند، مهم است. ممکن است در زندگی پر شتاب روزمره، به رابطه زناشویی بین والدین توجه کمتری مبذول شود.

 

در همه روابط زناشویی ممکن است مراحلی پیش آید که اختلاف نظرها رشد کنند و مشاجرات زیاد شوند. مشکلات و دشواری های رشد، بخشی از رابطه زناشویی هستند. با این حال مشکلات تعامل و گفتگو ممکن است انباشته شوند.

در صورتی که مشکلات بدست خود حل نشوند، بهتر است که به موقع درخواست کمک گردد. مشاورین و متخصصین رابطه زناشویی می توانند کمک کنند تا گره های رابطه زناشویی باز شوند. بررسی کنید که آیا مرکز مشاوره خانواده شهر محل اقامت تان خدمات حل اختلاف یا مشاوره رابطه زناشویی ارائه می کند یا خیر.  برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مرکز مشاوره خانواده، به صفحات خدمات اجتماعی خانواده های دارای فرزند (Lapsiperheiden sosiaalipalveluja) مراجعه کنید.

علاوه بر شهرها، بسیاری از نهادها و از جمله مرکز گفتگوی امور خانواده کلیسا هم در امور زناشویی کمک ارائه می کنند.

در مورد خدمات و کمک های موجود و قابل دسترس، از مرکز مشاوره یا خدمات اجتماعی خانواده های دارای فرزند شهر محل اقامت خود سؤال کنید. علاوه بر این، از جمله کارمندان مراکز مشاوره بهداشت و مهد کودک ها و مراکز تعلیم و تربیت خردسالان و مدارس هم می توانند برای مراجعه به مراکز مربوطه راهنمایی ارائه کنند.

در مرحله بعد مطالعه کنید

سرپرستی کودکان

سرپرستی کودکان

تربیت تشویق کننده

تربیت تشویق کننده

خشونت در خانواده

خشونت در خانواده

واژه نامه

در این واژه نامه مهمترین مفاهیم مربوط به حفاظت از کودکان تعریف می شوند.

واژه نامه

ببند