Skip to content

""

خدمات امور اجتماعی برای خانواده های دارای فرزن

کودک و خانواده می توانند به عنوان ارباب رجوع امور اجتماعی، خدمات مختلف اجتماعی، کمک و حمایت دریافت کنند.

خدمات خانگی خانواده های دارای فرزند

خانواده های دارای فرزند حق دارند بدون ارباب رجوع حفاظت از کودکان بودن، از شهرداری خدمات خانگی موقت دریافت کنند. خدمات خانگی را می توان از جمله بر اساس شرایط خانواده، تحت فشار بودن، بیماری، زایمان یا نقص عضو و معلولیت دریافت نمود. خدمات خانگی یک کمک، حمایت و مشاوره برنامه ریزی شده و عملی برای زندگی روزمره خانواده جهت رسیدگی به کودک و تربیت او و نیز مسایل مربوط به رسیدگی به خانه است.

خدمات خانگی به معنی نظافت هفتگی منظم یا مراقبت روزانه از کودک نیست، بلکه هدف آن کمک برای گذار از یک دوره دشوار است. خدمات خانگی را می توان مطابق بار امکانات شهرداری شهر محل اقامت خود دریافت نمود.

کمک واحد کار با خانواده مستقیماً در خانه

کار با خانواده می تواند گفتگو، مشاورت و کمک به والدین در امر تربیت فرزندان باشد. کار با خانواده می تواند همچنین حمایت از خانواده در امور روزمره زندگی از قبیل رسیدگی به امور یا کمک در کارهای خانه و یا ارائه فعالیت هایی باشد که رفاه کودک را تأمین و تقویت می کند.

شخص کمکی یا خانواده کمکی

کودک یا خانواده می تواند از شخص کمکی یا خانواده کمکی برخوردار شود. شخص کمکی فرد بزرگسالی است که مثلاً در انجام تکالیف مدرسه به کودک کمک می کند و یا در فعالیت های اوقات فراغت و سرگرمی های کودک همراه اوست. خانواده کمکی یک خانواده معمولی است که کودک می تواند مثلاً در ایام آخر هفته با قرار پیشین نزد آن برود. خانواده کمکی یا شخص کمکی برای انجام وظیفه شان آموزش می بینند.

مشاوره تربیتی و مشاوره خانواده

گاهی یک موضوع در رشد کودک و رفتار او ممکن است نگرانی ایجاد کند. ممکن است در تعلیم و تربیت خردسالان، در مدرسه یا در رابطه با دوستان، برای کودک مشکلاتی پیش آید. در این هنگام می توان به  مرکز بهداشت خانواده  مراجعه نمود. از آنجا می توان برای حل و فصل مشکلات میان والدین و نگرانی های طلاق هم کمک دریافت نمود.

مرکز مشاوره تربیتی و خانواده از رشد کودک و جوان، ایفای نقش والد بودن و رابطه زناشویی حمایت می کند. کارشناسان مختلفی در مرکز مشاوره تربیتی و خانواده کار می کنند: روانشناسان، کارمندان امور اجتماعی، پزشک ها، گفتار درمانگرها و درمانگرهای خانواده ها.

حل اختلاف در امور خانواده

از حل اختلاف در امور خانواده (Perheasioiden sovittelu) می توان در مواقعی که حل اختلافات برای اعضای خانواده دشوار است، درخواست کمک نمود. اغلب دلیل درخواست حل اختلاف، خطر جدائی والدین است. حل اختلاف در امور خانواده همیشه اختیاری است و هم همه اعضای خانواده می توانند با هم از آن استفاده کنند و هم فقط یکی از اعضای خانواده.

حل اختلاف در امور خانواده، اغلب در مرکز مشاوره تربیتی و خانواده انجام می شود، ولی شهرداری می تواند از مکان دیگری هم این خدمات را خریداری کند.

فعالیت گروه همتا

فعالیت گروه همتا به معنی گروه هایی است که می توان در گردهمایی آنها شرکت کرد و با دیگر افرادی که در شرایط زندگی یکسانی بسر می برند، در مورد مسائل خود صحبت نمود.

اقوام و دوستان والدین مهاجر معمولاً در دور دست زندگی می کنند و بنا بر این والدین مهاجر می توانند در باشگاه ها و مکان های گردهمایی گروه ها، اشخاص دیگر را ملاقات کنند. معمولاً در باشگاه ها و مکان های گردهمایی گروه ها فعالیت هایی از قبیل آشپزی، کارهای دستی یا سرگرمی های دیگر در جریان است که در حین انجام آنها می توان با دیگران صحبت نموده و آشنا شد.

خدمات معالجه و درمان

در صورتی که کودک به خدمات معالجه و درمان نیاز داشته باشد، باید به او چنان خدمات معالجه و درمانی ارائه نمود که به توانبخشی او کمک کند. چنانچه کودک مشکلات یادگیری داشته باشد، روانشناس مدرسه و  کارمند امور اجتماعی مدرسه می توانند او را برای دریافت خدمات مورد نیاز راهنمایی و هدایت کنند.

در مرحله بعد مطالعه کنید

آغاز رابطه خدماتی با مراقبت های اجتماعی

آغاز رابطه خدماتی با مراقبت های اجتماعی

واژه نامه

در این واژه نامه مهمترین مفاهیم مربوط به حفاظت از کودکان تعریف می شوند.

واژه نامه

ببند