Hyppää sisältöön

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Lapsi ja perhe voivat saada apua sosiaalipalveluista, kun he ovat sosiaalihuollon asiakkaita.

""

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheellä on oikeus saada kunnalta kotipalvelua. Perhe voi tarvita apua esimerkiksi, jos vanhempi on väsynyt tai sairas tai lapsella on vamma. Perhe voi saada lyhytaikaista kotipalvelua, vaikka se ei ole lastensuojelun asiakas.

Kotipalvelu auttaa ja tukee perhettä esimerkiksi lasten hoidossa ja kasvatuksessa sekä kodinhoidossa. Kotipalvelu ei tarkoita siivousta joka viikko tai lastenhoitoa joka päivä. Kotipalvelu auttaa perhettä vaikean ajan yli.

Perhetyön apu suoraan kotiin

Perhetyö voi olla keskustelua, neuvoja ja tukea vanhemmille lasten kasvatuksessa.

Perhetyö voi olla apua asioiden hoitamisessa ja kodinhoidossa. Se voi myös olla toimintaa, joka lisää lapsen hyvinvointia.

Tukihenkilö tai tukiperhe

Lapsi voi saada tukihenkilön, tai perhe voi saada tukiperheen. Tukihenkilö on aikuinen, joka auttaa lasta esimerkiksi läksyissä tai on mukana harrastuksissa.

Tukiperhe on tavallinen perhe, jonka luokse lapsi voi mennä esimerkiksi viikonlopuksi. Tukihenkilöt ja tukiperheet saavat koulutuksen tehtäväänsä.

Kasvatus- ja perheneuvonta

Joskus vanhemmilla on huoli lapsen kehityksestä tai käyttäytymisestä. Lapsella voi olla ongelmia varhaiskasvatuksessa, koulussa tai ystävien kanssa. Silloin perhe voi ottaa yhteyttä perheneuvolaan. Sieltä saa apua kasvatukseen ja vanhemmuuteen. Perheneuvola voi auttaa myös vanhempien riidoissa sekä huolissa, jotka liittyvät avioeroon.

Perheneuvolassa työskentelee psykologeja, sosiaalityöntekijöitä, lääkäreitä, puheterapeutteja, perheneuvojia ja perheterapeutteja.

Perheasioiden sovittelu

Perheasioiden sovittelijat voivat auttaa, jos perheessä on riitoja. Sovittelijasta on usein apua, jos puolisot miettivät avioeroa.

Sovittelu on aina vapaaehtoista. Sovittelu tapahtuu usein perheneuvolassa, mutta kunta voi myös ostaa palvelut muualta.

Vertaisryhmät

Vertaisryhmät ovat ryhmiä, joissa keskustellaan omasta tilanteesta. Kaikki ryhmän jäsenet ovat samassa elämäntilanteessa.

Usein ryhmän jäsenet tekevät jotain yhdessä. He esimerkiksi valmistavat ruokaa tai tekevät käsitöitä. Samalla he voivat jutella ja tutustua toisiinsa.

Kerhoissa ja ryhmissä maahanmuuttajat voivat tavata toisiaan ja tavallisia suomalaisia.

Hoito ja terapiapalvelut

Lapselle täytyy järjestää hoitoa ja terapiaa, jos hän tarvitsee sitä. Jos lapsella on oppimisvaikeuksia, koulupsykologi ja  koulukuraattori etsivät hänelle oikeat palvelut.

Lue seuraavaksi

Sosiaalihuollon asiakkaaksi

Lue sosiaalihuollon asiakkuudesta

Sulje