Hyppää sisältöön

Lasten huoltajuus

Lapsella on aina Suomessa virallinen huoltaja tai huoltajat. Huoltajat päättävät lapsen asioista ja pitävät lapsesta huolta. Huoltajat ovat yleensä lapsen äiti ja isä tai toinen heistä. Joskus huoltaja voi olla joku muu.

""

Jos lapsi syntyy avioliitossa, lapsen huoltajia ovat äiti ja isä.

Jos lapsi syntyy avoliitossa, lapsen huoltaja on äiti. Myös isä voi olla huoltaja, mutta silloin isyys täytyy vahvistaa. Se tapahtuu kunnan lastenvalvojan luona.

Suomessa lapsella voi olla myös kaksi äitiä, jos lapsi on syntynyt hedelmöityshoidon avulla. Viranomaiset voivat vahvistaa lapselle toisen äidin, jos tähän on molempien äitien lupa.

Huoltajuus tarkoittaa lapsen asioista päättämistä. Lapsen huoltaja vastaa lapsen hoidosta, kasvatuksesta, valvonnasta ja muusta huolenpidosta. Vain huoltajalla on oikeus saada tietoa lapsesta eri viranomaisilta. Viranomaisia ovat esimerkiksi opettajat ja lastensuojelun työntekijät.

Jos lapsi on vakavassa vaarassa, lapsi voidaan ottaa huostaan. Huostaanotto tarkoittaa, että joku huolehtii lapsesta oman kodin ulkopuolella, esimerkiksi sijaisperheessä. Lapsen huoltajuus säilyy silti vanhemmilla. Osa huoltajan tehtävistä siirtyy kuitenkin kunnan sosiaalitoimelle. Vanhemmat eivät esimerkiksi saa päättää kaikista lapsen asioista.

Lue lisää huostaanotosta sivulta Sijaishuolto.

 

 

 

 

Huoltajan tehtävät

Huoltajan täytyy pitää huolta näistä asioista:

  • lapsi voi hyvin
  • lapsi kehittyy tasapainoisesti
  • lapsella on läheisiä ihmisiä.

Huoltajan täytyy miettiä, miten hänen päätöksensä vaikuttavat kaikkiin näihin asioihin. Myös lapsen tarpeet ja toiveet täytyy ottaa huomioon. Lapselle täytyy kertoa päätöksistä ja asioista, jotka vaikuttavat lapsen elämään.

Huoltajan tehtävistä määrätään laissa.

Lue seuraavaksi

Sanasto

Lastensuojeluun liittyy monia käsitteitä. Sanastossa kerrotaan mitä tärkeimmät käsitteet tarkoittavat.

Näytä sanasto

Sulje