Hyppää sisältöön

Koulu

Suomessa kaikki lapset ovat oppivelvollisia. Se tarkoittaa, että jokainen lapsi käy koulua. Lapsi voi suorittaa oppivelvollisuuden myös muulla tavalla, mutta se on harvinaista.

""

Koulu alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta.

Perusopetus tarkoittaa peruskoulua. Peruskouluun kuuluvat

  • alakoulu eli luokat 1.–6.
  • yläkoulu eli luokat 7.–9.

Peruskoulussa järjestetään suomi toisena kielenä -opetusta eli S2-opetusta. Peruskoulun jälkeen nuoret jatkavat opintoja toisella asteella eli lukiossa tai ammattikoulussa.

Peruskoulu, lukio ja ammattikoulu ovat Suomessa ilmaisia. Opetuksen lisäksi ilmaisia ovat ruokailu, oppikirjat ja muut oppimateriaalit.

Oppivelvollisuus päättyy, kun

  • lapsi täyttää 18 vuotta tai
  • lapsi suorittaa toisen asteen tutkinnon.

Toisen asteen tutkintoja ovat lukion ylioppilastutkinto ja ammatillinen tutkinto.

Perusopetukseen valmistava opetus

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu lapsille, jotka eivät osaa suomea tarpeeksi hyvin koulua varten.

Ammattilaiset arvioivat lapsen kielitaidon, eivät vanhemmat.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta tarkoittaa kerhoja tai muuta vapaa-ajan toimintaa.

Yleensä aamu- ja iltapäivätoiminta on 1. ja 2. luokan oppilaille. Lapset voivat osallistua siihen ennen koulun alkua tai koulun jälkeen.

Kodin ja koulun yhteistyö

On tärkeää, että koti ja koulu tekevät yhteistyötä ja luottavat toisiinsa. Se auttaa lasta oppimaan ja viihtymään koulussa. Luottamus vahvistuu, kun vanhemmat tutustuvat opettajaan ja tapaavat häntä tarpeeksi usein. Yhteistyö tarkoittaa esimerkiksi arviointikeskusteluja, vanhempainiltoja ja viestittelyä kodin ja koulun välillä. Viestit lähetetään usein Wilman tai muun verkkopalvelun avulla.

Ota opettajaan rohkeasti yhteyttä, jos sinua huolestuttaa jokin asia lapsessa tai koulussa. Kerro huolesta mahdollisimman pian.

Koulunkäynnin tuki ja opiskeluhuolto

Lapsella on oikeus saada tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin.

Tuki voi olla esimerkiksi

  • tukiopetusta
  • erityisopetusta
  • ohjaajan apua.

Ota yhteyttä opettajaan, jos lapsellasi on koulun liittyviä ongelmia. Jos lapsi on yläkoulussa, ota yhteyttä luokanohjaajaan eli luokanvalvojaan,

Myös opiskeluhuolto auttaa oppimisessa ja muissa asioissa:

  • Koulun terveydenhoitaja huolehtii terveydestä. Oppilaille järjestetään myös hammashoito ja terveystarkastukset.
  • Kuraattori auttaa, jos lasta esimerkiksi kiusataan tai kavereiden kanssa on vaikeaa.
  • Psykologi tukee mielenterveyttä ja auttaa oppimisvaikeuksissa.

Kaikki tekevät yhteistyötä vanhempien kanssa, ja apu on vapaaehtoista. Myös lapsi itse voi pyytää apua opiskeluhuollosta.

Lisäksi opettaja tekee yhteistyötä esimerkiksi perhetyöntekijän, perheneuvolan ja lastensuojelun kanssa, jos tilanne niin vaatii.

Koulun täytyy olla turvallinen. Jokaisella koululla täytyy olla suunnitelma, miten se estää kiusaamista.

Joskus koulun työntekijä voi huolestua siitä, että lapsen kasvu ja kehitys ovat vaarassa. Silloin hän voi ottaa yhteyttä kunnan sosiaalitoimeen yhdessä perheen tai lapsen kanssa. Työntekijän täytyy tehdä lastensuojeluilmoitus, jos perhe ei halua tehdä asiassa yhteistyötä tai jos lapsi tarvitsee lastensuojelua kiireellisesti.

Lue lisää, mitä tapahtuu yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen jälkeen sivulta Sosiaalihuollon asiakkaaksi.

Lue seuraavaksi

Sanasto

Lastensuojeluun liittyy monia käsitteitä. Sanastossa kerrotaan mitä tärkeimmät käsitteet tarkoittavat.

Näytä sanasto

Sulje