Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatus

Suomessa lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatus tarkoittaa alle kouluikäisen lapsen hoitoa ja opetusta. Myös esiopetus on osa varhaiskasvatusta. Lapsi menee kouluun sinä vuonna, kun hän täyttää 7 vuotta.

Varhaiskasvatus tukee lapsen kehitystä ja oppimista. Siksi on tärkeää, että lapset osallistuvat siihen säännöllisesti. Leikki on tärkeä osa varhaiskasvatusta.

""

Varhaiskasvatuksessa

 • lapsi oppii toimimaan toisten lasten kanssa
 • lapsi oppii taitoja koulua varten
 • lapsi saa tukea kielen kehitykseen
 • maahanmuuttajalapsi saa suomi toisena kielenä -opetusta.

Varhaiskasvatus voidaan järjestää päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai kunnan kerhossa. Perhepäivähoitaja hoitaa lapsia omassa kodissaan. Varhaiskasvatus on vapaaehtoista.

Esiopetus eli esikoulu on pakollinen. Lapsen täytyy osallistua vuoden verran esiopetukseen ennen koulun alkua. Esiopetus kestää 4 tuntia päivässä. Esiopetus on ilmaista.

Kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyö

Kun vanhemmat hakevat lasta varhaiskasvatuksesta, on tärkeää puhua hoitajien ja opettajien kanssa. He voivat kertoa lapsen päivästä ja muista lapsen asioista tai huolista. Joskus myös vanhemmalla voi olla huoli lapsesta tai hänen hoidostaan. On tärkeää, että vanhemmat puhuvat rohkeasti työntekijöiden kanssa, jos heitä huolestuttaa jokin asia.

Varhaiskasvatuksessa jokaiselle lapselle tehdään varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu. Suunnitelma tehdään yhdessä vanhempien kanssa.

VASU-suunnitelma sisältää seuraavat asiat:

 • lapsen vahvuudet
 • lapsen kiinnostuksen kohteet
 • tuki, jota lapsi tarvitsee

Lapsen tuki varhaiskasvatuksessa

Lapsi saa tukea varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, jos hänellä on esimerkiksi oppimisvaikeus tai sairaus. Tuki tarkoittaa esimerkiksi avustajaa tai erityisopetusta.

Tuen tarve arvioidaan yhdessä vanhempien, työntekijöiden ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa. Joskus arviointiin osallistuu muitakin.

Varhaiskasvatuksen työntekijät tekevät yhteistyötä

 • neuvolan kanssa
 • kuntoutus- ja terapiapalvelujen kanssa
 • perheneuvolan kanssa
 • lapsiperheiden sosiaalipalvelujen ja lastensuojelun kanssa.

Joskus hoitaja tai opettaja voi huolestua siitä, että lapsen kasvu ja kehitys ovat vaarassa. Silloin hän voi ottaa yhteyttä kunnan sosiaalitoimeen yhdessä perheen kanssa. Työntekijän täytyy tehdä lastensuojeluilmoitus, jos perhe ei halua tehdä asiassa yhteistyötä tai jos lapsi tarvitsee lastensuojelua kiireellisesti.

Lue lisää, mitä tapahtuu yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen jälkeen sivulta Sosiaalihuollon asiakkaaksi.

Lue seuraavaksi

Sanasto

Lastensuojeluun liittyy monia käsitteitä. Sanastossa kerrotaan mitä tärkeimmät käsitteet tarkoittavat.

Näytä sanasto

Sulje