Hyppää sisältöön

Jälkihuolto

Lapsi tai nuori saattaa tarvita tukea ja apua sijoituksen jälkeen. Tätä kutsutaan jälkihuolloksi. Lain mukaan kunnan täytyy järjestää jälkihuoltoa, jos huostaanotto tai sijoitus on kestänyt vähintään puoli vuotta.

""

Jälkihuollon tarkoitus on helpottaa lapsen paluuta kotiin tai nuoren itsenäistymistä

Nuori voi saada jälkihuoltoa 25-vuotiaaksi asti. Sosiaalityöntekijä ja nuori suunnittelevat yhdessä, mitä palveluja ja tukea nuori tarvitsee. Nuori voi saada esimerkiksi tukea asumiseen, toimeentuloon, työhön tai opiskeluun.

Lue seuraavaksi

Sanasto

Lastensuojeluun liittyy monia käsitteitä. Sanastossa kerrotaan mitä tärkeimmät käsitteet tarkoittavat.

Näytä sanasto

Sulje