Skip to content

Eftervård

Barnet eller ungdomen kan behöva hjälp och stöd även efter omhändertagandet. Detta kallas eftervård. Enligt lagen ska det organ som ansvarar för socialvården ordna eftervård för barnet eller ungdomen, om barnet har omhändertagits eller placerats med stödåtgärder inom öppenvården i minst ett halvt år.

""

Syftet med eftervård är att underlätta för barnet eller ungdomen att flytta tillbaka hem eller att bli självständig. Eftervården kan även fortgå för en myndig ung person fram till dess att personen fyller 25 år. Man bestämmer och planerar tillsammans med den unga personen vilka tjänster och stödåtgärder som eftervården i praktiken ska innehålla. Eftervården kan exempelvis ske genom stöd till boende, försörjning, arbete eller studier.

 

 

 

Läs som följande

Rättsmedel

Rättsmedel

Klient inom barnskyddet

Klient inom barnskyddet

Öppen vård kommer i första hand

Öppen vård kommer i första hand

Stäng