Skip to content
""

Föräldraskap och parförhållande

Samhället erbjuder familjerna vägledning och rådgivning till stöd för föräldraskapet, fostran av barn och parförhållandet.

Ingen behöver bli ensam

Ingen behöver vara ensam, även om släkten inte kan hjälpa till. Trots detta har vårdnadshavaren alltid det primära ansvaret för barnet. Barnet har rätt till nära relationer med båda föräldrarna också vid skilsmässa.

Som minderårig har barnet en svagare ställning än vuxna, och därför har samhället ansvar för att trygga barnens välbefinnande och utveckling. Därför har Finland genom lag förbundit sig att trygga och främja barnets rättigheter.

Läs som följande

Stöd för parförhållandet

Stöd för parförhållandet

Vårdnad av barn

Vårdnad av barn

 

Uppmuntrande fostran

Uppmuntrande fostran

 

Våld i familjen

Våld i familjen

Skadliga traditioner

Skadliga traditioner

Skilsmässosituationer

Skilsmässosituationer

Barnets rättigheter

Barnets rättigheter

Ordlista

Det finns många begrepp förknippade med barnskydd. Ordlistan förklarar vad de viktigaste termerna betyder.

Till ordlistan

Stäng