Skip to content

En ung människa i svårigheter

12-åriga Asif stjäl och slåss. Föräldrarna står maktlösa. Skolan och barnskyddet försöker hjälpa till, men Asifs beteende bara förvärras. Till slut beslutar man tillsammans med familjen att Asif ska placeras utom hemmet för en tid. Under placeringen arbetar man med hela familjen. När situationen lugnar ner sig kan Asif återvända hem.

""

Asifs problem började med snatteri

Asif var 12 år och familjens näst yngsta barn. Föräldrarna hade redan bott i Finland i flera år, men hade inte lärt sig finska. De hade inte gått någon kurs i finska. De äldre syskonen bodde inte längre hemma.

För två år sedan kom det fram att Asif snattade i affären. Av den anledningen bjöd en socialarbetare från barnskyddet in föräldrarna och pojken till ett samtal. Man pratade om vilka påföljder ett brott leder till och vilken ersättning man måste betala. I Finland ställs inte ett barn under 15 år inför rätta och får inget straff, men på grund av brottet kan barnskyddet ingripa. Man är dock skyldig att ersätta skadan även om man är under 15 år. När ett barn fyller 15 år är han eller hon ansvarig för sina brott och kan dömas till exempelvis böter. Föräldrarna lovade att prata mer om det hela hemma. Pojken sa själv att det var en kompis som hade lockat med honom att snatta.

Problemen fortsätter

Ett år senare tog skolan kontakt med barnskyddet. Asifs beteende i skolan var mycket aggressivt och de andra eleverna blev skrämda av hans hot. Läraren berättade att Asif lätt hamnade i slagsmål både i skolan och på fritiden.

En socialarbetare från barnskyddet träffade föräldrarna och sonen på nytt. Pojken berättade att han blev arg över att man kallade honom kränkande och rasistiska ord. Föräldrarna berättade också att Asif får aggressiva utbrott hemma när man sätter gränser eller förbjuder honom att göra saker och ting.

Socialarbetaren tog kontakt med Asifs lärare som lovade att man skulle uppmärksamma Asif mer i skolan och se om han blev mobbad. Man pratade med föräldrarna om hur viktigt det är att sätta upp trygga gränser för barn: Asif får exempelvis inte själv bestämma vilken tid han ska komma hem. Föräldrarna var också oroade över att de inte kände Asifs vänner och inte kunde kontakta deras föräldrar, eftersom de inte hade något gemensamt språk.

Familjearbete till stöd för föräldrars uppfostringsarbete

Man beslutade tillsammans med Asif och hans föräldrar att man skulle påbörja familjearbete inom ramen för barnskyddet. Man träffade familjen varje vecka och gav föräldrarna vägledning i hur de skulle sätta upp familjens regler; vilken tid Asif måste vara hemma och när han ska läsa läxor. I skolan ingrep man ännu mer kraftfullt i mobbingen av Asif, men Asif beteende försämrades. Han störde på timmarna och kunde inte koncentrera sig på studierna eller lyssna. Ofta lydde Asif inte läraren utan blev arg och lämnade klassrummet mitt i lektionen och lämnade skolan utan lov.

Asif, föräldrarna, barnskyddet och skolan diskuterade tillsammans olika sätt att stödja Asifs lärande och göra det lättare för honom att koncentrera sig. Dessutom kom man överens om att Asif ska besöka skolpsykologen för att diskutera problemen med skolgången. Skolpsykologen bedömde också Asifs inlärningssvårigheter. När man vet orsaken till inlärningssvårigheter kan man lättare hjälpa eleven.

Problemen förvärras

Under en kort period blev situationen lugnare och Asif gick i skolan regelbundet. Sedan började de stora problemen på fritiden. Asif började förstöra och skada offentliga platser tillsammans med sina vänner. Han började även stjäla igen. Hemma följde inte Asif reglerna trots löften och överenskommelser. I skolan uppvisade Asif en bristande vilja och trötthet och orkade inte alls utföra de uppgifter han fick. Asif började förändras och upplevde att skolan var för svår.

Föräldrarna var mycket trötta och ledsna på grund av situationen. Det hjälpte inte hur mycket de än pratade med sonen. Föräldrarna var mycket oroliga över sonens framtid.

På barnhemmet kan man lägga sig i Asifs problem

Man anordnade ett möte för att lösa pojkens problem, dit socialarbetaren från barnskyddet bjöd in föräldrarna och läraren. Barnskyddet föreslog att Asif skulle placeras på ett barnhem där han skulle gå i skolan regelbundet och där man på ett effektivt sätt kunde ingripa i hans skadliga beteende. Det kändes som en skrämmande och främmande tanke för föräldrarna, men de tänkte att det ändå måste ske någon typ av förändring av situationen.

Innan beslutet fick Asif och föräldrarna en möjlighet att åka och besöka barnhemmet och säga sin mening om stället. Man pratade även om hur Asif kunde hålla kontakt med familjen och besöka dem under veckoslut och skollov. Placeringen skulle upphöra när den inte längre behövdes. Vid vård utom hemmet får föräldrarna stöd från andra vuxna i uppfostran av barnen. De anställda på barnhemmet hjälper barnet att klara av vardagssituationer bättre än den service öppenvården kan erbjuda. Under vården utom hemmet beslutar föräldrarna om barnets angelägenheter tillsammans med de anställda på barnhemmet och socialarbetaren från barnskyddet.

Läs som följande

Konflikter mellan unga och deras föräldrar

Konflikter mellan unga och deras föräldrar

Ett barn utan något fast hem

Ett barn utan något fast hem

Hjälp från barnskyddet redan innan barnet föds

Hjälp från barnskyddet redan innan barnet föds

Ordlista

Det finns många begrepp förknippade med barnskydd. Ordlistan förklarar vad de viktigaste termerna betyder.

Till ordlistan

Stäng