Skip to content

Stöd för parförhållandet

I barnfamiljens vardag är det viktigt att se till man själv och parförhållandet mår bra. På grund av den jäktiga vardagen kan föräldrarnas parförhållande dock få för lite uppmärksamhet.

 

""

I alla parförhållanden kan det uppstå faser där meningsskiljaktigheterna ökar och tvister blir allt vanligare. Växtvärk är en del av parförhållandet. Ibland kan dock problemen med växelverkan hopas.

Om konflikterna inte kan lösas med egna krafter lönar det sig att söka hjälp i tid. Relationsrådgivare och relationsterapeuter kan hjälpa till att lösa problem i ett parförhållande. Ta reda på om din familjerådgivning erbjuder medling eller parterapi. Läs mer om familjerådgivningen på webbplatsen Socialtjänster för barnfamiljer.

Utöver kommunen bistår många organisationer och bland annat Kyrkans Familjerådgivningscentral i frågor som gäller parförhållanden.

Be om information om det stöd och de tjänster som står till buds genom socialrådgivningen eller socialtjänster för barnfamiljerna i din kommun. Även personalen vid bl.a. rådgivningsbyrån, småbarnspedagogiken och skolan kan ge information.

 

 

 

Läs som följande

Vårdnad av barn

Vårdnad av barn

Uppmuntrande fostran

Uppmuntrande fostran

Våld i familjen

Våld i familjen

Ordlista

Det finns många begrepp förknippade med barnskydd. Ordlistan förklarar vad de viktigaste termerna betyder.

Till ordlistan

Stäng