Centralförbundet för Barnskydd producerade ursprungligen webbplatsen 2010 med stöd av RAY (Om barnskydd för invandrare 2009–2010). Webbplatsen har uppdaterats både innehållsmässigt och tekniskt under 2016 av Centralförbundet för Barnskydd.

Centralförbundet för Barnskydd svarar inte för omedelbara eller medelbara skador, kostnader eller olägenheter som eventuella felaktiga uppgifter orsakar.

Man kan fritt använda och länka till webbplatsens innehåll. Då ska man tillämpa normal referenspraxis. I syfte att utveckla webbplatsen har webbplatsen en uppföljning av besökare.

Idé, genomförande och produktion

Centralförbundet för Barnskydd

Källor

Förbundet för mödra- och skyddshem rf:s webbplats “Asiaa lastensuojelusta”, Handbok för barnskydd, barnskyddslagen och socialvårdslagen, barnkonventionen

Layout, tekniskt genomförande och animation på webbplatsen

Aucor

Illustrationer

Johanna Uhrman

Översättningar

Käännös-Aazet Oy

Bearbetning till klarspråk

Ari Sainio, FAIDD Solutions Oy

Ljudarbete i avsnittet Berättelser från verkligheten

Marko Ventola, Q-sound

Läsarna i avsnittet Berättelser från verkligheten

Abdi Musse, Farzaneh Hatami-Landi, Jelena Saveljeva, Jérémy Alloyeau, Linda-Lotta Linnanterä, Mohamed El Aboudi, Niklas Roth, Rebwar Karimi och Senni Salmi

Mer information om barnskydd

Barnskyddslagen