Skip to content

Information om webbplatsen

Webbplatsen Lastensuojelu.info erbjuder grundläggande information om tjänster för barnfamiljer i Finland på flera olika språk. Webbplatsen riktar sig särskilt till invandrarföräldrar och yrkespersoner som arbetar med dem.

""

Centralförbundet för Barnskydd producerade ursprungligen webbplatsen 2010 med stöd av RAY (Om barnskydd för invandrare 2009–2010). Webbplatsen har uppdaterats både innehållsmässigt och tekniskt år 2022 av Centralförbundet för Barnskydd.

Förnyandet av webbplatsen har genomförts som en del av projektet Familjer i fokus! (Perheet keskiöön!). Projektet var ett STEA-finansierat projekt för utveckling och samordning av organisationers familjecenterverksamhet (2018–2021).

Centralförbundet för Barnskydd svarar inte för omedelbara eller medelbara skador, kostnader eller olägenheter som eventuella felaktiga uppgifter orsakar.

Man kan fritt använda och länka till webbplatsens innehåll. Då ska man tillämpa normal referenspraxis.

Information om Lastensuojelu.info

Idé, genomförande och produktion

Centralförbundet för Barnskydd

Källor

  • Institutet för hälsa och välfärd (THL)
  • Handbok för barnskydd
  • Utbildningsstyrelsen
  • Konventionen om barnets rättigheter
  • barnskyddslagen, socialvårdslagen, lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt, lagen om småbarnspedagogik, lagen om grundläggande utbildning, lagen om elev- och studerandevård, hälso- och sjukvårdslagen samt strafflagen
  • Förbundet för mödra- och skyddshem: Apuaeroon.fi

Illustrationer

Noora Ketolainen

Översättningar och bearbetning till klarspråk

Käännös-Aazet Oy

Dataskydd

I syfte att utveckla webbplatsen har webbplatsen en uppföljning av besökare. Du kan läsa mer om vår dataskyddspraxis på lskl.fi. 

Material

Använd gärna materialet nedan för att dela på information om lastensuojelu.info. Du kan till exempel skriva ut affischen på en anslagstavla eller skriva ut flygbladet att dela på ett evenemang eller i biblioteken. Du kan också dela bilder på sociala medier.

Tryckbar material

Bilder för sociala medier i .png-format

Twitter

Instagram-bilder på olika språk

Mer information om barnskydd

Stäng