Bråken blir allt värre

Familjen bestod av föräldrar, en treårig flicka och en nioårig pojke. Familjen flyttade till Finland för två år sedan. Det har inte varit lätt att anpassa sig, och därför var stämningen i familjen ibland tryckt. Finska språket var svårt och familjen hade ekonomiska problem. Pappan hade inget arbete som tidigare i livet, när han kunde trygga familjens försörjning.

En dag blir det ett våldsamt bråk i familjen. Man hörde skrik och ljudet från möbler som välts omkull nådde ända till grannarna. En av grannarna ringde till polisen och gjorde en anmälan om misstänkt familjevåld. En polispatrull anlände för att kontrollera situationen. Man lyckades lugna bråket, men polisen gjorde en barnskyddsanmälan i ärendet.

Familjevåld är förbjudet enligt lag i Finland

Föräldrarna och barnen kallades till socialbyrån för att träffa en socialarbetare inom barnskyddet . Under mötet diskuterades bråket inom familjen och orsakerna bakom det. Föräldrarna var inte vana vid att prata med myndigheterna om privata angelägenheter och sade till myndigheterna att allt var bra i familjen. Det var lättare att berätta hur svårt det var att få pengarna att räcka och hur svårt det var att få jobb.

Socialarbetaren berättade för föräldrarna om tjänsterna för barnfamiljer. Socialarbetaren underströk också att även om uppfostran i första hand är föräldrarnas uppgift så finns det även lagar man måste följa när det gäller vissa saker. Våld inom familjen är ett brott i Finland och aga eller annan kroppslig bestraffning är förbjudet enligt finsk lag. Föräldrarna fick telefonnumren till socialjouren och ett skyddshem , ifall en hotfull konfliktsituation skulle uppstå på nytt.

Familjevåld ingriper man i och det finns hjälp att få

Situationen i familjen hann knappt lugna ner sig innan problemen återigen stack upp huvudet efter några månader på grund av en stor telefonräkning. Pengarna skulle knappt räcka ens till mat. Pappan blev irriterad och sur och slog mamman och den nioårige pojken. Mamman och barnen blev rädda och lämnade hemmet mitt i bråket. De gick till en granne som de bad ringa till ett skyddshem åt dem.

Mamman och barnen åkte till skyddshemmet där de först fick lugna ner sig och vila. Efter det började personalen på skyddshemmet tillsammans med en socialarbetare på barnskyddet att utreda familjens situation och fundera över hur de skulle kunna hjälpa dem. Man samtalade om våldssituationen både med föräldrarna och med barnen separat. Under samtalen underströk man att i sådana här situationer måste de sociala myndigheterna vidta åtgärder. Föräldrarna kan tycka att utomstående inte har med familjens interna angelägenheter att göra. I Finland har dock myndigheterna skyldighet att ingripa. Efter samtalen gick pappan med på att träffa en person som arbetar med våldsbenägna män.

Familjens möten med socialarbetaren från barnskyddet fortsatte i många månader. Under samarbetet hjälpte man föräldrarna genom att lösa problemen på ett konkret sätt. Socialarbetaren hjälpte mamman att börja på en kurs i finska och ansöka om en daghemsplats för det yngsta barnet i familjen. Socialarbetaren gav även familjen vägledning i att hitta fritidsaktiviteter åt den nioårige sonen. Pojken ville spela fotboll, och socialförvaltningen bidrog med pengar för fritidsaktiviteten. Pappan fortsatte besöken i samtalsgruppen för män och började en jobbsökarkurs.