Skip to content

Våld i familjen

I en familj med fyra personer pågår ett våldsamt gräl och grannen ringer polisen. Polisen ingriper i ärendet och det verkar som om situationen lugnar ner sig. Men nästa gräl är allvarligare: pappan slår mamman och det ena barnet och de flyr till ett skyddshem. Trots svårigheterna vill familjen reda ut sitt ärende. Pappan får hjälp som är avsedda för män som använder våld och pappan lär sig att agera utan våld. Med hjälp av diskussioner lär sig föräldrarna att lösa konflikter.

""

Det har inte varit lätt att anpassa sig

Familjen består av föräldrarna, en 3-årig dotter och en 9-årig son. Familjen har flyttat till Finland för två år sedan, men det har inte varit lätt att anpassa sig. Stämningen i familjen är ibland spänd. Det finska språket är svårt och familjen har ekonomiska svårigheter. Pappan har inget arbete med vilket han tidigare har kunnat trygga sin familjs försörjning.

Grälen blir värre

En dag är grälar familjen häftigt. Det hörs skrik och oväsen från familjen. Grannen ringer polisen och en polispatrull kommer för att kolla situationen. Grälet tar slut och polisen gör en barnskyddsanmälan i fallet.

Föräldrarna och barnen kallas till socialbyrån för att träffa en socialarbetare. Vid mötet diskuteras det gräl som uppstått i familjen och orsakerna till det. Föräldrarna är inte vana vid att diskutera sina angelägenheter med myndigheter, och de säger att allt är bra och att våld inte förekom vid grälet. De säger att det är svårt för dem att få pengarna att räcka till och hitta jobb. Föräldrarna får telefonnummer till socialjouren och ett skyddshem för den händelse att det på nytt uppstår ett gräl som verkar hotfullt.

Man ingriper i familjevåld och kan få hjälp med det

Situationen i familjen lugnar sig för en tid, men snart börjar problemen igen. Det har knappt om pengar och ibland räcker pengarna nästan inte ens till mat. En dag blir pappan arg och slår mamman och pojken. Mamman och barnen flyr hemifrån och ber grannen ringa skyddshemmet på deras vägnar.

Mamman och barnen tar in på skyddshemmet där de får lugna ner sig och vila. Skyddshemmets personal utreder tillsammans med socialarbetaren inom barnskyddet familjens situation och funderar på hur de kan hjälpa familjen. Våldssituationen diskuteras med föräldrarna och separat med barnen och man förklarar för dem att myndigheterna i Finland är skyldiga att ingripa i sådana situationer. Våld mot barn eller makar är ett brott i Finland, och barnaga är förbjuden.

Efter diskussionerna träffar pappan en arbetstagare i en förening som är sakkunnig på ärenden som gäller män som använder våld. Det ordnas en serie möten där en yrkesutbildad person hjälper pappan att bättre förstå sitt beteende och dess bakgrundsorsaker. Pappan lär sig småningom alternativa metoder till våldsamt beteende.

Mötena med socialarbetaren inom barnskyddet i familjen fortsätter i flera månader. Barnet och modern får hjälp och föräldrarna får konkret hjälp med att sköta sina ärenden. Mamman får hjälp med att gå på kurs i finska. Föräldrarna får råd om hur de ansöker om daghemsplats för familjens yngre barn och hur de kan hitta hobbyer för deras nioåriga son. Pojken vill spela fotboll och socialväsendet ger ekonomiskt stöd för hobbyavgifterna. Pappan fortsätter att besöka männens diskussionsgrupp och börjar gå på en sysselsättningsfrämjande kurs.

 

Läs som följande

En ung människa i svårigheter

En ung människa i svårigheter

Konflikter mellan unga och deras föräldrar

Konflikter mellan unga och deras föräldrar

Ett barn utan något fast hem

Ett barn utan något fast hem

Ordlista

Det finns många begrepp förknippade med barnskydd. Ordlistan förklarar vad de viktigaste termerna betyder.

Till ordlistan

Stäng