Skip to content

""

خشونت در خانواده

در یک خانواده چهار نفره دعوای شدیدی رخ می دهد که به این دلیل همسایه به پلیس تلفن می کند. در موضوع میانجیگری می شود و به نظر می آید که وضعیت آرام شده است. به هر حال دعوای بعدی جدی تر است: پدر، مادر و کودک را کتک می زند و آنها فرار می کنند و به خانه امن می روند. علیرغم مشکلات، خانواده می خواهد اختلافات خود را حل کند. پدر کمک مخصوص مردانی که از خشونت استفاده کرده اند را دریافت می کند و یاد می گیرد که بدون خشونت عمل کند. والدین می آموزند که از طریق گفتگو اختلافات خود را حل کنند.

وفق یابی آسان نبوده است

این خانواده شامل والدین، یک دختر 3 ساله و یک پسر 9 ساله است. این خانواده دو سال پیش به فنلاند نقل مکان کرده، ولی وفق یابی آسان نبوده است. شرایط در این خانواده برخی اوقات پر تنش است. زبان فنلاندی سخت است و این خانواده مشکلات اقتصادی دارد. پدر بیکار است و دیگر نمی تواند امرار معاش خانواده خود را تأمین کند.

دعواها شدیدتر می شوند

در یکی از روزها، دعوای شدیدی در خانواده رخ می دهد. از خانه این خانواده داد و بیداد و سر و صدا شنیده می شود. همسایه به پلیس تلفن می کند و گشت پلیس برای بازبینی وضیت وارد می شود. دعوا آرام می شود و پلیس گزارش خفاظت از کودکان انجام می دهد.

از والدین و کودکان دعوت می شود برای ملاقات با کارمند امور اجتماعی به دفتر مراقبت های اجتماعی مراجعه کنند. در این ملاقات در مورد دعوایی که در خانواده رخ داده بود و دلایل آن صحبت می شود. والدین عادت ندارند که در مورد مسائل خود با مسئولین صحبت کنند و می گویند که همه چیز خوب است و خشونتی در این دعوا وجود نداشت. آنها می گویند که سر کردن با پولی که دارند سخت است و کار پیدا نمی شود. والدین شماره تلفن های کشیک اداره سوسیال و خانه امن را دریافت می کنند تا اگر چنانچه دعوای تهدید کننده تکرار شد، بتوانند از آن استفاده کنند.

در خشونت خانگی دخالت می شود و برای آن می توان کمک دریافت کرد

وضعیت در خانواده برای مدت کوتاهی آرام می شود، ولی مشکلات دوباره بزودی آغاز می شوند. پول کم است و حتی برای غذا هم کافی نیست. روزی پدر عصبانی می شود و مادر و پسر را کتک می زند. مادر و کودکان از خانه فرار می کنند و از همسایه می خواهند که از طرف آنها به خانه امن تلفن کند.

مادر و کودکان به خانه امن می روند که در آنجا می توانند آرام شوند و استراحت کنند. کارمندان خانه امن همراه با کارمند امور اجتماعی خدمات حفاظت از کودکان وضعیت را مورد ارزیابی قرار داده و فکر می کند که چگونه می توان به آنها کمک کرد. با والدین و بطور جداگانه با کودکان در مورد وضعیت خشونت بار صحبت می شود و گفته می شود که در فنلاند مسئولین وظیفه دارند در چنین مواردی دخالت کنند. خشونتی که بر روی کودکان و همسر انجام شود در فنلاند جرم است و تنبیه بدنی کودک ممنوع است.

پس از این گفتگوها، پدر با کارمندی که در یک نهاد متخصص موضوع، با مردانی که دست به خشونت زده اند کار می کند، ملاقات می نماید. چندین ملاقات انجام می شود که طی آنها شخص حرفه ای به پدر کمک می کند تا شیوه عمل خود و دلایل پشت آن را بهتر درک کند. پدر به تدریج شیوه های جایگزینی برای رفتار خشونت آمیز می آموزد.

ملاقات های کارمند امور اجتماعی خدمات حفاظت از کودکان در این خانواده چندین ماه ادامه می یابد. کودک و مادر کمک دریافت می کنند و به والدین به طور عملی برای انجام امور کمک می شود. به مادر کمک می شود به دوره آموزشی زبان فنلاندی برود. والدین در مورد این که چگونه برای کودک کوچک خانواده درخواست مهد کودک کنند و چطور برای پسر 9 ساله تفریح و سرگرمی جستجو کنند، راهنمایی می شوند. پسر خانواده می خواهد فوتبال بازی کند و بخش امور اجتماعی برای تفریح و سرگرمی، کمک مالی پرداخت می کند. پدر به مراجعه به گروه گفتگوی مردها ادامه می دهد و دوره آموزشی کاریابی را شروع می کند.

در مرحله بعد مطالعه کنید

جوان درگیر دشواری ها است

جوان درگیر دشواری ها است

تضادهای بین جوانان و والدین

تضادهای بین جوانان و والدین

کودک خانه ثابتی ندارد

کودک خانه ثابتی ندارد

واژه نامه

در این واژه نامه مهمترین مفاهیم مربوط به حفاظت از کودکان تعریف می شوند.

واژه نامه

ببند