Skip to content

""

سرپرستی کودکان

کودک همیشه در فنلاند سرپرست یا سرپرستان رسمی دارد که در مورد امور مربوط به او تصمیم گیری می کنند و از او مراقبت می نمایند. معمولاً سرپرستان والدین کودک و یا یکی از والدین اوست، ولی در صورت نیاز می توان شخص دیگری را به عنوان سرپرست تعیین نمود.

در فنلاند کودک می تواند در صورتی که در نتیجه فناوری کمک ‌باروری بدنیا آمده باشد، دو مادر هم داشته باشد. در صورتی که هر دو مادر رضایت بدهند، مسئولین می توانند مادر بودن یکی از آنها را رسماً تأیید کنند.

سرپرستی کودک به معنی تصمیم گیری در باره امور او می باشد. سرپرست کودک پاسخگوی نگهداری، تربیت، نظارت و مراقبت های دیگر از کودک است. سرپرست تنها کسی است که حق دریافت اطلاعات کودک از مقامات اداری گوناگون را دارد.

سرپرستی کودکی که پس از عقد ازدواج متولد می شود هم به عهده پدر و هم مادر او می باشد. اما سرپرستی کودک مشترک یک زوج که بدون عقد ازدواج با هم زندگی می کنند، در صورتی که پدر و مادر با یکدیگر قرار دیگری نگذاشته باشند، بر عهده مادر اوست. در این صورت پدر بودن پدر کودک بایستی به رسمیت شناخته شده باشد.

در صورتی که شرایط رشد کودک به طور جدی به خطر افتاده باشد و تصمیم تحت سرپرستی گرفتن (huostaanotto) اتخاذ شده باشد، سرپرستی والدین به قوت خود باقی می ماند. با این حال، بخشی از قدرت تصمیم گیری و وظایف سرپرستان به اداره امور اجتماعی منتقل می گردد. در مواردی که اختلاف وجود دارد، موارد به طور فردی بررسی و حل می شوند.  برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تحت سرپرستی گرفتن، به صفحات مراقبت جایگزین (Sijaishuolto) مراجعه کنید.

وظایف سرپرست

وظایف سرپرست در قانون هم ذکر شده است. وظیفه سرپرست تأمین رفاه و سلامت کودک و رشد متعادل اوست. علاوه بر این، در قانون نیازهای فردی کودک و روابط انسانی نزدیک او نیز ذکر شده است. سرپرست باید به این فکر کند که تصمیم هایی که او می گیرد چگونه بر روی همه این موضوعات تأثیر می گذارند. سرپرست باید نظر کودک و خواست های او را در نظر بگیرد و تصمیماتی که مربوط به کودک می شوند و مسائل دیگری که بر روی زندگی او تأثیر می گذارند را به او بگوید

در مرحله بعد مطالعه کنید

تربیت تشویق کننده

تربیت تشویق کننده

خشونت در خانواده

خشونت در خانواده

رسوم مضر

رسوم مضر

المفردات

في المفردات نبلغ عما تعنيه التعابير الأكثر أهمية المتعلقة بحماية الطفل.

المفردات

ببند