Hyppää sisältöön

Lasten huoltajuus

Lapsella on aina Suomessa virallinen huoltaja tai huoltajat, jotka päättävät lapsen asioista ja pitävät hänestä huolta. Huoltajat ovat yleensä lapsen vanhemmat tai toinen lapsen vanhemmista, mutta tarvittaessa huoltajaksi voidaan nimetä myös joku muu.

""

Suomessa lapsella voi olla myös kaksi äitiä, jos lapsi on syntynyt hedelmöityshoidon tuloksena. Viranomaiset voivat vahvistaa lapselle toisen äidin, jos tähän on molempien äitien suostumus.

Huoltajuudella tarkoitetaan lapsen asioista päättämistä. Lapsen huoltaja vastaa lapsen hoidosta, kasvatuksesta, valvonnasta ja muusta huolenpidosta. Vain huoltajalla on oikeus saada tietoa lapsesta eri viranomaisilta.

Avioliitossa syntyneen lapsen huoltajia ovat molemmat vanhemmat. Jos lapsi puolestaan syntyy avoliitossa, on äiti lapsen huoltaja, elleivät vanhemmat toisin sovi. Tällöin lapsen isyys on vahvistettava erikseen.

Jos lapsen kasvuolosuhteet ovat vaarantuneet vakavasti ja päädytään huostaanottoon, huoltajuus säilyy silti vanhemmilla. Osa huoltajan päätösvallasta ja tehtävistä siirtyy kuitenkin sosiaalitoimelle. Ristiriitatilanteessa asiaa punnitaan tapauskohtaisesti.

Lue tarkemmin huostaanotosta sivulta Sijaishuolto.

 

 

 

 

Huoltajan tehtävät

Huoltajan tehtävistä on kirjattu myös lakiin. Huoltajan tehtävä on turvata lapsen hyvinvointi ja tasapainoinen kehitys. Laissa mainitaan myös lapsen yksilölliset tarpeet sekä läheiset ihmissuhteet.

Huoltajan tulee pohtia, miten hänen päätöksensä vaikuttavat kaikkiin näihin asioihin. Huoltajan on otettava huomioon lapsen mielipide ja toivomukset ja kerrottava lapselle tätä koskevista päätöksistä ja muista lapsen elämään vaikuttavista asioista.

Lue seuraavaksi

Sanasto

Lastensuojeluun liittyy monia käsitteitä. Sanastossa kerrotaan mitä tärkeimmät käsitteet tarkoittavat.

Näytä sanasto

Sulje