Hyppää sisältöön
""

Sosiaalihuolto

Suomessa on turvattu lailla jokaisen oikeus saada tarvittaessa apua. Jos kaikille yhteisten palvelujen kautta saatu tuki ei riitä, voi apua saada sosiaalihuollosta.

Tilanne kartoitetaan yhdessä perheen kanssa

Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin voi ottaa itse yhteyttä. Sosiaalihuollon ammattilainen kartoittaa tilanteen yhdessä perheen kanssa ja arvioi, millaisia palveluja perhe voisi tarvita ja saada.

Yhteydenotto voi tulla myös muilta kuin perheeltä itseltään, esimerkiksi lastensuojeluilmoituksen kautta. Tällöin sosiaalityöntekijä arvioi lastensuojelun tarpeen ja asian kiireellisyyden.

Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin kuuluu mm. ohjausta ja neuvontaa, taloudellista tukea, kotipalvelua sekä tukihenkilön tai tukiperheen järjestämistä. Lapsen koulunkäyntiä ja harrastuksia saatetaan myös tukea. Lastensuojelun asiakkuuden kautta avautuu lisäksi vahvempaa tukea.

Lastensuojelu ei aina tarkoita lapsen sijoittamista kodin ulkopuolelle, vaan tukea tarjotaan myös kotiin.

Tutustu aiheeseen

Sosiaalihuollon asiakkaaksi

Lue lisää sosiaalihuollon asiakkuudesta

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Lue lisää lapsiperheiden sosiaalipalveluista

Sanasto

Lastensuojeluun liittyy monia käsitteitä. Sanastossa kerrotaan mitä tärkeimmät käsitteet tarkoittavat.

Näytä sanasto

Sulje