Hyppää sisältöön
""

Sosiaalihuolto

Suomessa laki määrää, että jokaisen täytyy saada apua. Jos esimerkiksi päiväkodin tai neuvolan tuki ei riitä, perhe voi saada apua sosiaalihuollosta ja lastensuojelusta. Sosiaalihuolto tarkoittaa samaa kuin sosiaalitoimi ja sosiaalitoimisto. Se tarjoaa sosiaalipalveluja kunnan asukkaille.

Tilanne selvitetään yhdessä perheen kanssa

Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin kuuluu esimerkiksi

  • ohjaus ja neuvonta
  • rahallinen tuki
  • kotipalvelu, kuten lastenhoito ja kodinhoito
  • tukihenkilö lapselle
  • tukiperhe, jonka luona lapsi viettää aikaa
  • tuki lapsen koulunkäyntiin ja harrastuksiin.

Perhe voi ottaa itse yhteyttä lapsiperheiden sosiaalipalveluihin. Sosiaalityöntekijä miettii yhdessä perheen kanssa, millaista apua perhe tarvitsee.

Myös joku muu kuin perhe voi ottaa yhteyttä sosiaalipalveluihin. Esimerkiksi lapsen opettaja voi tehdä lastensuojeluilmoituksen. Silloin sosiaalityöntekijä arvioi, tarvitseeko lapsi lastensuojelua ja kuinka kiire asialla on.

Jos lapsi tarvitsee lastensuojelua, alkaa lastensuojelun asiakkuus. Silloin perhe voi saada vahvempaa tukea. Tavallisesti lastensuojelu antaa apua kotiin. Joissain tilanteissa lapsi sijoitetaan kodin ulkopuolelle.

Tutustu aiheeseen

Sosiaalihuollon asiakkaaksi

Lue lisää sosiaalihuollon asiakkuudesta

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Lue lisää lapsiperheiden sosiaalipalveluista

Sanasto

Lastensuojeluun liittyy monia käsitteitä. Sanastossa kerrotaan mitä tärkeimmät käsitteet tarkoittavat.

Näytä sanasto

Sulje