Skip to content
""

Sotsialhooldus

Soomes on seadusega kaitstud igaühe õigus saada vajaduse korral abi. Kui kõigile ühiste teenuste kaudu saadavast toetusest ei piisa, võib abi saada sotsiaalhoolduselt ja lastekaitselt.

Olukord kaardistatakse koos perekonnaga

Lastega perede sotsiaalteenistustega võib võtta ühendust ise. Sotsiaalhoolduse professionaal kaardistab olukorra koos perekonnaga ja hindab, milliseid teenuseid pere võiks vajada ja saada. Kontaktivõtt võib tulla ka muudelt inimestelt kui perelt, näiteks lastekaitseteate kaudu. Siis hindab sotsiaaltöötaja lastekaitse vajadust ja olukorra kiireloomulisust.

Lastega perede sotsiaalteenused on muu hulgas juhendamine ja nõustamine, majanduslik tugi, koduteenused ning tugiisiku või tugipere määramine. Võidakse toetada ka lapse kooliskäimist ja harrastusi. Lastekaitse kliendisuhte kaudu avaneb lisaks veel tugevam toetus. Lastekaitse ei tähenda alati lapse paigutamist kodust väljapoole, vaid toetust pakutakse ka kodule.

Loe järgmiseks

Sotsiaalhoolduse kliendiks saamine

Sotsiaalhoolduse kliendiks saamine

Lastega perede sotsiaalteenused

Lastega perede sotsiaalteenused

Sõnastik

Lastekaitsega on seotud palju eri mõisteid. Sõnastikus selgitatakse neist kõige tähtsamaid.

Sõnastik

Sulge