Skip to content

Noorsootöö

Noorsootöö eesmärk on toetada noorte osalemist ja mõjutamisvõimalusi. Noortele pakutakse võimalusi tegelda ise teatud asjadega ning leida meelepärast tegevust koos teistega. Nii võivad noored harjutada turvaliselt iseseisvumist ja ühiskonnas tegutsemist. Võrdsus ja võrdõiguslikkus on noorsootöö tähtsad lähtekohad.

""

Vallad, organisatsioonid ja kogudused pakuvad noortele tegevust: sportimist, eri huviringe, üritusi või laagreid. Noortemajad pakuvad kohta, kus noored saavad kohtuda oma lähiümbruses turvaliselt, täiskasvanute järelevalve ja juhendamise all. Noorsootöötajad liiguvad tihti seal, kus noored kogunevad, näiteks linnas.

Ka internetis, kus noored palju aega veedavad, on teenuseid, mis võimaldavad neil vestelda konfidentsiaalselt või saada nõuandeid. Ka politsei tegutseb internetis ning teeb koostööd sotsiaal- ja noorsootöötajatega, et kaitsta lapsi ja noori kuritarvitamise, kuritegude toimepanemise või nende ohvriks langemise eest. Noortele suunatud teenuste koordineerimiseks ja arendamiseks on eri instantsidele määratud koostöökohustus.

Kui valla noorsootöötajal tekib mure selle pärast, et lapse kasvamine ja areng on ohus, võib ta võtta ühendust lapse elukohavalla sotsiaaltöötajaga koos lapse või tema vanematega. Kui kontaktivõtt ei õnnestu koos perega või on tegemist kiire lastekaitse vajadusega, on töötaja siiski kohustatud esitama lastekaitseteate. Loe lisaks, mis juhtub pärast kontaktivõttu või lastekaitseteadet leheküljelt Sotsiaalhoolduse kliendiks saamine.

Loe järgmiseks

Kohtumispaigad

Kohtumispaigad

Nõuandla

Nõuandla

Koolieelne kasvatus

Koolieelne kasvatus

Sõnastik

Lastekaitsega on seotud palju eri mõisteid. Sõnastikus selgitatakse neist kõige tähtsamaid.

Sõnastik

Sulge