Skip to content

Lastega perede sotsiaalteenused

Laps ja perekond võivad saada sotsiaalhoolekande kliendina abi ja tuge eri sotsiaalteenistuste kaudu.

""

Lastega perede koduteenus

Lastega peredel on õigus saada vallalt ajutist koduteenust ilma lastekaitse kliendisuhteta. Koduteenust on võimalik saada muu hulgas perekonnas valitseva olukorra, kurnatuse, haiguse, sünnituse või puude alusel. See on plaanipärane ja praktiline abi, toetus ja nõustamine seoses pere igapäevaelu korraldamise, laste hoidmise ja kasvatamise ning majapidamisega. Koduteenus ei tähenda regulaarset iganädalast koristamist või igapäevast lapsehoidmist, vaid selle eesmärk on aidata raske aeg üle elada. Koduteenust võib saada vastavalt oma valla ressurssidele.

Peretöö kui kodus pakutav abi

Peretöö võib seisneda aruteludes, nõuannetes ja vanemate toetamises laste kasvatamisel. See võib olla ka pere toetamine igapäevaelus, näiteks asjaajamisel või kodu korrashoidmisel või lapse heaolu toetava tegevuse korraldamisel.

Tugiisik või tugipere

Laps või perekond võib saada tugiisiku või tugipere. Tugiisik on täiskasvanu, kes on abiks näiteks koduste ülesannete lahendamisel või on toeks huvialadega tegelemisel. Tugipere on tavaline pere, kelle juurde laps võib minna kokkulepitult näiteks nädalavahetuseks. Tugipered või tugiisikud saavad oma ülesannete täitmiseks väljaõppe.

Kasvatus- ja perenõustamine

Vahel võib mõni asi lapse arengus või käitumises muret tekitada. Lapsel võib tekkida probleeme koolieelses kasvatuses, koolis või sõprade ringis. Siis võib pöörduda perenõuandla poole. Sealt võib saada abi ka vanemate omavaheliste lahkhelide lahendamiseks ja abielulahutusega seotud murede leevendamiseks.

Kasvatus- ja perenõustamine toetab lapse ja noore arengut, vanemlikkust ning vanemate paarisuhet. Kasvatus- ja perenõustamise alal tegutseb eri professionaale: psühholooge, sotsiaaltöötajaid, arste, kõneterapeute, perenõustajaid ja pereterapeute.

Pereprobleemide lahendamine

Pereprobleemide lahendamiseks võib küsida abi, kui pereliikmetel on raske erimeelsustest üle saada. Sageli on selle põhjus abielulahutuse oht. Pereprobleemide lahendamine on alati vabatahtlik ning seda teenust võivad kasutada kõik pereliikmeid või ainult üks neist.

Pereprobleemide lahendamine toimub tihti kasvatus- ja perenõuandlas, kuid vald võib osta vastavaid teenuseid ka mujalt.

Kogemusrühmad

Kogemusrühmad tähendavad selliseid gruppe, kuhu on võimalik minna arutama eri asju samasse elusituatsiooni sattunud inimestega. Sisserändajate vanemate sugulased ja sõbrad elavad enamasti kaugel ning seepärast on neil võimalus kohtuda inimestega eri ringides ja gruppides. Tihtipeale on ringides ja gruppides korraldatud mingi tegevus, näiteks tegeldakse seal kokanduse, käsitöö või millegi muu sellisega, mille juures on võimalik vestelda ja tuttavaks saada.

Ravi- ja teraapiateenused

Lapsele tuleb korraldada rehabiliteerimist toetavaid ravi- ja teraapiateenuseid, kui ta neid vajab. Kui lapsel on õpiraskusi, võivad koolipsühholoog ja koolikuraator juhatada teda vajalike teenusteni.

 

 

 

Loe järgmiseks

Sotsiaalhoolduse kliendiks saamine

Sotsiaalhoolduse kliendiks saamine

Sõnastik

Lastekaitsega on seotud palju eri mõisteid. Sõnastikus selgitatakse neist kõige tähtsamaid.

Sõnastik

Sulge