Skip to content

Paarisuhte tugi

Lastega peres on tähtis hoolitseda omaenda ja paarisuhte heaolu eest. Argipäevase kiirustamise tõttu võib vanemate paarisuhe pälvida siiski vähem tähelepanu.

 

""

Kõikides paarisuhetes võib tekkida perioode, mil erimeelsused suurenevad ja tülid muutuvad igapäevaseks. Kasvuraskused kuuluvad paarisuhte juurde. Vahel võivad vastastikuse mõistmise probleemid siiski kuhjuda.

Kui vastuolusid ei ole võimalik oma jõududega lahendada, tasub aegsasti abi küsida. Paarisuhtenõustajad ja -terapeudid võivad aidata paarisuhte sõlmede lahtiharutamisel. Selgita välja, kas sinu valla perenõuandla pakub lepitamist või pereteraapiat. Loe lisaks perenõuandla kohta leheküljelt Lastega perede sotsiaalteenuseid.

Lisaks vallale on abiks paljud organisatsioonid, sealhulgas Kiriku Pereasjade Nõustamiskeskus (Kirkon Perheasiain neuvottelukeskus).

Küsi pakutavate teenuste ja toetuse kohta oma valla lastega perede sotsiaalnõuandlast või vastavatest teenistustest. Ka nõuandla, koolieelse kasvatuse ja kooli personal oskab sind juhendada selle kohta, mida peaksid ette võtma.

 

 

 

Loe järgmiseks

Laste hooldusõigus

Laste hooldusõigus

Innustav kasvatus

Innustav kasvatus

Vägivald perekonnas

Vägivald perekonnas

Sõnastik

Lastekaitsega on seotud palju eri mõisteid. Sõnastikus selgitatakse neist kõige tähtsamaid.

Sõnastik

Sulge