Skip to content

Kool

Soomes alaliselt elavad lapsed on koolikohustuslikud, mis tähendab, et iga laps käib koolis või omandab koolikohustusega nõutava õppematerjali muul viisil. Kooli minnakse sel aastal, kui laps saab 7 aastaseks. Koolikohustus lõpeb, kui laps saab 18 aastaseks või on enne seda läbinud teise kooliastme.

""

Põhikooli algastmesse kuuluvad 1.–6. klass ja vanemasse astmesse 7.–9. klass. Pärast põhikooli lõpetamist jätkavad noored õpinguid teises astmes ehk kutsekoolis või gümnaasiumis.

Põhikool ja teine aste on Soomes tasuta. Lisaks õpetamisele on tasuta ka õpikud ja muud õppematerjalid ning koolitoit. Põhikoolis õpetatakse soome keelt teise keelena.

Põhikooliks ettevalmistav õpetus

Põhikooliks ettevalmistav õpetus on mõeldud neile lastele, kelle soome keele oskusest ei piisa veel kõigile ettenähtud üldõpetuseks. Keeleoskust hindavad spetsialistid, mitte lapsevanemad. Ettevalmistava õpetuse käigus õpitakse peamiselt soome keelt.

Tegevus hommikul ja pärastlõunal

Koolilaste hommikune või pärastlõunane tegevus on huviringi- või vaba aja tegevus, milles lapsed võivad osaleda enne koolitunde või pärast neid. See on mõeldud esmajoones esimese ja teise klassi õpilastele.

Kodu ja kooli koostöö

Toimiv koostöö kodu ja kooli vahel aitab lapsel õppida ja end koolis hästi tunda. Usaldus tugevneb, kui vanemad ja kooli töötajad kohtuvad piisavalt tihti ning saavad omavahel tuttavaks, Koostööd tehakse muu hulgas hindamisvestluste ja lapsevanemate õhtute vormis. Igapäevaselt liiguvad teated tihtipeale elektrooniliste kanalite (näiteks Wilma) vahendusel.

Ka vanematel endil tasub olla ise kooli suunas aktiivsed. Kui vanematel tekib mure mõne asjaolu pärast, mis on seotud lapse või tema kooliga, on tähtis, et ta räägib sellest võimalikult aegsasti ja julgelt õpetajaga.

Kooliskäimise ja õppetugi

Lapsel on õigus saada piisavat tuge õppimiseks ja kooliskäimiseks. Kui lapsel on kooliskäimisega probleeme, tasub võtta nendega seoses ühendust lapse õpetaja või klassijuhatajaga. Kui õpetajal tekib mure muu hulgas lapse õppimise pärast, võtab ta koduga ühendust ning lapse toetamist hakatakse kavandama üheskoos.

Abi seoses õppimise ja muude igapäevaprobleemide lahendamisega saab ka õppetoelt. Õpetaja võib teha algatuse, kui märkab, et õpilane vajab toetust. Ka laps või noor ise võib võtta ühendust õppetoega. Õppetugi on vabatahtlik ja eeldab lapse, noore või vajaduse korral hooldaja nõusolekut.

Kooli õppetoega tegelevad õppealajuhataja ning sotsiaal- ja tervishoiutöötaja üheskoos. Selle ülesanne on edendada ja toetada õpilase õppimist ning füüsilist ja psüühilist tervist.

Kooli tervishoiu ehk hooldusõe ja regulaarsete tervisekontrollide ning suuhügieeni teenustele lisaks pakutakse koolides ka koolikuraatori ja psühholoogi teenuseid. Kuraator annab juhiseid ja toetust, kui õpilane on mures oma meeleolu pärast, samuti kui tal on probleeme perekonnas või raskusi sõprussuhetes. Psühholoog toetab vaimset tervist ja tegutseb spetsialistina siis, kui õpilasel on õppimisega raskusi. Lisaks kooli ja õppehoolduse personalile tehakse koostööd muu hulgas peretöötaja, perenõuandla ja lastekaitsega.

Kollektiivne õppetugi on kogu kooli ülesanne. Selle abil võidakse kindlustada muu hulgas kooli ümbruse turvalisust ning takistada kiusamist, vägivalda ja häirimist. Igal koolil peab olema kiusamisvastane plaan – kuidas kiusamist ära hoida ja kuidas olukordadesse sekkuda.

Kui kooli, õppetoe või hommiku- ja pärastlõunaringide töötajal tekib mure selle pärast, et lapse kasvamine ja areng on ohus, võib ta võtta ühendust lapse elukohavalla sotsiaaltöötajaga koos lapse või tema vanematega. Kui kontaktivõtt ei õnnestu koos perega või on tegemist kiire lastekaitse vajadusega, on töötaja siiski kohustatud esitama lastekaitseteate. Loe lisaks, mis juhtub pärast kontaktivõttu või lastekaitseteadet leheküljelt Sotsiaalhoolduse kliendiks saamine.

Loe järgmiseks

Noorsootöö

Noorsootöö

Kohtumispaigad

Kohtumispaigad

Nõuandla

Nõuandla

Sõnastik

Lastekaitsega on seotud palju eri mõisteid. Sõnastikus selgitatakse neist kõige tähtsamaid.

Sõnastik

Sulge