Skip to content

""

مدرسه

کودکانی که به طور دائم در فنلاند سکونت دارند، موظف به تحصیل هستند و معنی آن این است که همه کودکان باید به مدرسه بروند یا مقطع آموزشی تحصیلات اجباری را به شیوه دیگری بگذرانند. مدرسه در سالی که کودک 7 سالش تمام می شود، شروع می شود. آموزش اجباری در سالی که کودک 18 سالش تمام می شود و یا قبل از آن در زمانی که کودک مقطع آموزش متوسطه را گذرانده باشد، به پایان می رسد.

کلاس های ابتدایی آموزش ابتدایی و راهنمایی، کلاس های 6-1 و کلاس هاس راهنمایی آن، کلاس های 9-7 هستند. پس از آموزش ابتدایی و راهنمایی، دانش آموزان تحصیلات خود را در آموزش متوسطه ادامه می دهند، یعنی یا در مدارس حرفه ای و یا در دبیرستان.

تحصیلات ابتدایی و راهنمایی و تحصیلات متوسطه در فنلاند رایگان هستند. علاوه بر آموزش، کتاب های درسی و مواد درسی دیگر و تغذیه در مدرسه رایگان هستند. در تحصیلات ابتدایی و راهنمایی، آموزش زبان فنلاندی به عنوان زبان دوم برگزار می شود.

. تحصیلات آماده کننده برای آموزش ابتدایی و راهنمایی 

تحصیلات آماده کننده برای آموزش ابتدائی و راهنمائی (Perusopetukseen valmistava opetus) برای کودکانی در نظر گرفته شده است که مهارت زبان فنلاندی شان برای شروع تحصیلات عمومی که برای همه در نظر گرفته شده کافی نیست. ارزیابی مهارت زبان فنلاندی بر عهده کارشناسان است، نه والدین. در تحصیلات آماده کننده، تأکید ویژه بر آموزش زبان فنلاندی است.

فعالیت صبح و بعد از ظهر  

فعالیت های صبح و بعد از ظهر (Aamu- ja iltapäivätoiminta) کودکانی که به مدرسه می روند شامل فعالیت کانون کودکان (kerhotoiminta) و فعالیت اوقات فراغت (vapaa-ajan toiminta) می باشد که کودکان می توانند هر روز پیش از شروع مدرسه یا پس از آن در آنها شرکت کنند. این فعالیت ها به ویژه برای دانش آموزان کلاس های اول و دوم منظور شده است.

همکاری بین خانه و مدرسه

همکاری مؤثر و اعتماد بین خانه و مدرسه به کودک کمک می کند تا بیاموزد و از مدرسه رضایت داشته باشد. وقتی که والدین و کارمندان مدرسه یکدیگر را به دفعات کافی ملاقات کنند و با هم آشنا شوند، اعتماد تقویت می شود. همکاری از جمله در شکل گفتگوهای ارزیابی و شب های اولیاء انجام می شود. پیام ها در مورد امور روز اغلب از طریق سیستم الکترونیکی (مثلاً ویلما Wilma) رد و بدل می شود.

بهتر است که والدین خودشان هم به طور فعال با مدرسه تماس بگیرند. در صورتی که برای والدین در مورد کودک یا مدرسه کودک نگرانی بوجود آید، مهم است که هر چه زودتر موضوع را بدون واهمه با آموزگار مطرح کنند.

کمک در امور مربوط به مدرسه رفتن و امور حمایت از دانش آموزان

کودک حق دارد که برای آموزش و مدرسه رفتن، کمک کافی دریافت کند. در صورتی که کودک در رابطه با مدرسه رفتن مشکل دارد، خوب است که در مورد آن با آموزگار یا ناظر کلاس تماس گرفت. در صورتی که آموزگار از جمله در مورد آموزش کودک دچار نگرانی گردد، با خانه تماس می گیرد و کمک برای کودک به اتفاق هم برنامه ریزی می شود.

کمک برای آموزش و مشکلات روزمره دیگر را می توان از امور حمایت از دانش آموزان نیز دریافت نمود. در صورتی که آموزگار متوجه شود که کودک نیاز به کمک دارد، می تواند اقدام کند. کودک یا نوجوان می تواند خودش هم با امور حمایت از دانش آموزان تماس بگیرد. امور حمایت از دانش آموزان داوطلبانه است و نیازمند رضایت کودک، نوجوان یا در صورت لزوم سرپرست است.

امور حمایت از دانش آموزان در مدرسه توسط بخش آموزش و بخش بهداشت و امور اجتماعی به اتفاق هم اجرایی می شود. وظیفه آن پیشبرد و کمک به یادگیری دانش آموز و سلامت فیزیکی و روحی و روانی اوست.

علاوه بر بهداشت و درمان مدرسه، یعنی خدمات پرستار و معاینات منظم پزشکی و بهداشت دهان، در مدرسه خدمات  کارمند امور اجتماعی مدرسه  و روانشناسی هم ارائه می شود. در صورتی که دانش آموز در مورد روحیه و حال روحی و روانی خود نگرانی داشته باشد، مثلاً مشکلات خانوادگی داشته باشد و یا در رابطه با دوستان خود مشکلاتی داشته باشد، کارمند امور اجتماعی مدرسه راهنمایی و کمک می کند. روانشناس به سلامت روحی و روانی کمک می کند و در مواقعی که دانش آموز در یادگیری مشکل دارد، به عنوان کارشناس عمل می کند. علاوه بر کارمندان مدرسه و امور حمایت از دانش آموزان، در صورت لزوم مثلاً با  کارمند امور خانواده و  مرکز بهداشت خانواده  نیز همکاری انجام می شود.

امور حمایت از دانش آموزان یک موضوع جمعی مربوط به کل مدرسه است. با کمک آن می توان از جمله امنیت محیط مدرسه را تقویت نمود و از اذیت و آزار، خشونت و مزاحمت جلوگیری کرد.

همه مدارس باید برنامه ای برای مقابله با اذیت و آزار داشته باشند، این که چطور از آن پیشگیری شود و چگونه در آن دخالت گردد.

در صورتی که کارمند مدرسه، امور حمایت از دانش آموزان یا کارمند فعالیت های صبح و بعد از ظهر، در مورد این موضوع دچار نگرانی شود، که رشد و نمو کودک در خطر است، او می تواند همراه کودک یا والدین او، با امور اجتماعی شهر محل اقامت نوزاد تماس بگیرد. چنانچه تماس گرفتن همراه با خانواده عملی نشود و یا در صورتی که موضوع بر سر نیاز فوری حفاظت از کودکان باشد، کارمند موظف است گزارش حفاظت از کودکان انجام دهد.  در صفحه “آغاز رابطه خدماتی با مراقبت های اجتماعی”، در مورد این که پس از تماس گرفتن و یا انجام گزارش حفاظت از کودکان چه اتفاقی می افتد، بیشتر مطالعه کنید.

در مرحله بعد مطالعه کنید

کار با جوانان

کار با جوانان

محل های ملاقات

محل های ملاقات

مرکز مشاوره بهداشت

مرکز مشاوره بهداشت

واژه نامه

در این واژه نامه مهمترین مفاهیم مربوط به حفاظت از کودکان تعریف می شوند.

واژه نامه

ببند