Skip to content

""

آموزش و پرورش دوران خردسالی

در فنلاند کودکانی که سنشان زیر سن مدرسه است، حق شرکت در تعلیم و تربیت خردسالان دارند. تعلیم و تربیت خردسالان بخشی از نظام آموزش و پرورش و تعلیمات در سرتاسر زندگی است. تعلیم و تربیت خردسالان را می توان در مهد کودک ها و مراکز مراقبت روزانه از کودک یا در شکل تعلیم و تربیت باز خردسالان، از جمله فعالیت های کلوبی و باشگاهی، برگزار نمود. والدین در مورد شرکت کردن فرزند خود تصمیم گیری می کنند.

تعلیم و تربیت خردسالان موضوعی فراتر از صرفاً نگهداری کودک در زمانی است که والدین کار می کنند. تعلیم و تربیت خردسالان امکانات برابری در اختیار همه کودکان می گذارد تا رشد کنند و بیاموزند. به این دلیل مهم است که کودکان به طور مرتب و منظم در تعلیم و تربیت خردسالان شرکت کنند.

در تعلیم و تربیت خردسالان، بازی جایگاه مهمی دارد. کودک یاد می گیرد که از جمله با کودکان دیگر همکاری کند، برای پیشبرد مهارت زبان کمک دریافت می کند و آمادگی مدرسه رفتن کسب می نماید. در تعلیم و تربیت خردسالان، آموزش زبان فنلاندی به عنوان زبان دوم برگزار می شود که به پیشرفت مهارت زبان کودکان مهاجر کمک می کند.

بر اساس قانون، کودک باید پیش از شروع مدرسه رفتن، به مدت یک سال در آموزش پیش دبستانی شرکت کند.  آموزش پیش دبستانی رایگان است.

همکاری بین خانه و تعلیم و تربیت خردسالان

برای تمام کودکان، برنامه تعلیم و تربیت خردسالان در همکاری با آموزگار تعلیم و تربیت خردسالان و والدین کودک، انجام می شود. اجرا و به تحقق پیوستن برنامه به طور منظم مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این برنامه، نقاط قوت کودک و مسایل مورد علاقه او و نیز کمک های مورد نیاز وی، مورد توجه قرار می گیرند.

دیدارهای هر روزه والدین و رد و بدل کردن خبرهای مربوط به کودک مهم هستند. در این دیدارها، چگونگی روز کودک مرور می شود، ولی می توان در مورد مسایل و نگرانی های مختلف مربوط به کودک نیز صحبت نمود.

گاهی اوقات برای خود والدین هم در مورد موضوعی مربوط به کودک یا تعلیم و تربیت او، نگرانی ایجاد می شود. مهم است که والدین هر چه زودتر این موضوعات را بدون واهمه با کارمندان تعلیم و تربیت خردسالان مطرح نمایند.

کمک به کودک در تعلیم و تربیت خردسالان

همیشه همراه با والدین، کارمندان،  آموزگار ویژه  تعلیم و تربیت خردسالان و در صورت لزوم با کارشناسان دیگر، نیازهای کودک مورد ارزیابی قرار می گیرد. در صورت لزوم، آموزگار ویژه تعلیم و تربیت خردسالان هم در برنامه ریزی، اجرا و پیگیری کمک به کودک شرکت می کند.

کارمندان تعلیم و تربیت خردسالان همکاری های گسترده ای از جمله با مرکز بهداشت، خدمات توانبخشی و درمانی و  مرکز بهداشت خانواده، و همچنین در صورت لزوم با خدمات اجتماعی و حفاظت از کودکان خانواده های دارای فرزند، انجام می دهند.

در صورتی که کارمند تعلیم و تربیت خردسالان در مورد این موضوع دچار نگرانی شود، که رشد و نمو کودک در خطر است، او می تواند همراه کودک یا والدین او، با امور اجتماعی شهر محل اقامت نوزاد تماس بگیرد. چنانچه تماس گرفتن همراه با خانواده عملی نشود و یا در صورتی که موضوع بر سر نیاز فوری حفاظت از کودکان باشد، کارمند موظف است گزارش حفاظت از کودکان انجام دهد.  در صفحه “آغاز رابطه خدماتی با مراقبت های اجتماعی”، در مورد این که پس از تماس گرفتن و یا انجام گزارش حفاظت از کودکان چه اتفاقی می افتد، بیشتر مطالعه کنید.

در مرحله بعد مطالعه کنید

مدرسه

مدرسه

کار با جوانان

کار با جوانان

محل های ملاقات

محل های ملاقات

واژه نامه

در این واژه نامه مهمترین مفاهیم مربوط به حفاظت از کودکان تعریف می شوند.

واژه نامه

ببند