Skip to content
""

والد بودن و رابطه زناشویی

جامعه برای حمایت از ایفای نقش والدین، تربیت کودکان و روابط زناشویی، به خانواده ها راهنمایی و مشاوره ارائه می کند.

نیازی نیست کسی تنها بماند

حتی اگر اقوام و فامیل هم برای کمک حضور نداشته باشند، نیازی نیست هیچکس تنها بماند. با این حل همیشه در وهله اول سرپرست کودک مسئولیت کودک را بر عهده دارد. کودک در هنگام طلاق هم حق داشتن رابطه نزدیک با هر دو والد خود را دارد.

کودک به عنوان شخصی که سنش زیر سن قانونی است، در جایگاه ضعیف تری از بزرگسالان قرار دارد و به این دلیل مسئولیت تأمین رفاه و رشد کودکان بر عهده جامعه می باشد. به این جهت است که در فنلاند تعهدی وجود دارد که از طریق قانونی، حقوق کودکان تأمین گردد و پیش برده شود.

در مرحله بعد مطالعه کنید

حمایت از رابطه زناشویی

حمایت از رابطه زناشویی

سرپرستی کودکان

سرپرستی کودکان

 

تربیت تشویق کننده

تربیت تشویق کننده

 

خشونت در خانواده

خشونت در خانواده

رسوم مضر

رسوم مضر

طلاق

طلاق

حقوق کودکان

حقوق کودکان

المفردات

في المفردات نبلغ عما تعنيه التعابير الأكثر أهمية المتعلقة بحماية الطفل.

المفردات

ببند