Skip to content

""

رسیدگی اختیاری به کودکان در وهله اول انجام می شود

مهمترین اصل حفاظت از کودکان، حمایت از سرپرستان کودک در تربیت او می باشد. به این دلیل همواره تلاش می شود که به اصطلاح با شیوه های نرم و سبک که اقدامات کمکی رسیدگی اختیاری به کودکان نامیده می شود، به خانواده کمک شود.

اقدامات کمکی رسیدگی اختیاری به کودکان همیشه داوطلبانه هستند و بر مبنای همکاری با خانواده انجام می گردند. بیشترین مقدار کاری که در حفاظت از کودکان انجام می شود دقیقاً همین اقدامات کمکی رسیدگی اختیاری به کودکان می باشند.

در صورتی که پس از انجام بررسی و روشن سازی چنین نتیجه گیری شود که کودک و خانواده نیاز به کمک دارند، برنامه ای تنظیم می شود که در آن ذکر می گردد که به چه دلیل نیاز به کمک وجود دارد و چه کمکی مورد نیاز است. این برنامه به طور کتبی نیز تنظیم می شود و به آن برنامه رابطه خدماتی حفاظت از کودکان نیز گفته می شود.

برنامه رابطه خدماتی  همیشه همراه با کودک و خانواده تنظیم می گردد. این برنامه در صورت نیاز، حداقل یک مرتبه در سال، به روز می شود. در هنگام به روز کردن برنامه، بازبینی می شود که چه توافقاتی انجام شده است و ارزیابی می گردد که آیا کار با کودک و خانواده فایده ای داشته است یا خیر.

اقدامات کمکی رسیدگی اختیاری به کودکان

کودک و خانواده می توانند به عنوان ارباب رجوع خدمات حفاظت از کودکان،  خدمات اجتماعی خانواده های دارای فرزند را که در بالا ذکر شد، دریافت کنند، ولی علاوه بر آن، می توان اقدامات کمکی رسیدگی اختیاری به کودکان را که مثلاً شامل موارد زیر می شود، به آنها ارائه نمود:

  • خدمات مراقبت و درمان مختلف
  • کار فشرده با خانواده تحت نظر خدمات حفاظت از کودکان
  • کمک مالی
  • توانبخشی خانواده
  • استقرار جایگزین کوتاه مدت کودک به عنوان اقدام کمکی رسیدگی اختیاری به کودکان

توانبخشی خانواده توانبخشی است که برای کل خانواده در مؤسسه انجام می گیرد. این توانبخشی می تواند شبانه روزی یا روزانه باشد. توانبخشی می تواند مثلاً در یک مؤسسه یا در محل مراقبت از خانواده که در معالجه اعتیاد یا توانبخشی دیگر تخصص دارد، انجام گیرد. هدف توانبخشی خانواده تأمین شرایط رشد کودکان، کمک به والدین در وظایف تربیتی و تقویت توانایی های خود خانواده است.

 

استقرار جایگزین کوتاه مدت راه حلی مشترک است

در شرایط دشوار کودک یا کل خانواده را می توان برای مدت کوتاهی تحت پوشش اقدامات کمکی رسیدگی اختیاری (avohuollon tukitoimi)، در خارج از خانه جایگزین نمود. استقرار جایگزین به عنوان اقدام کمکی رسیدگی اختیاری  همیشه داوطلبانه و اختیاری است.

در صورتی که نتیجه ارزیابی این باشد که وضعیت به زودی اصلاح می شود، کودک می تواند به مدت کوتاهی در جای دیگری جایگزین گردد. مثلاً اگر رابطه بین والدین و کودک جوان یا نوجوان طوری دچار تنش شود که با هم بودن غیر ممکن به نظر آید، کودک جوان یا نوجوان می توان برای مدتی در جای دیگری سکونت داشته باشد. والدین همچنان در مورد مسائل و امور مربوط به سرپرستی کودک تصمیم گیرنده هستند.

علاوه بر این، در طی دوره توانبخشی مربوط به مشکلات مواد مخدر و مسکر یا مشکلات روانی والد، کل خانواده می تواند به طور موقت به مؤسسه یا بنیادی نقل مکان نماید. استقرار جایگزین تحت پوشش اقدامات کمکی رسیدگی اختیاری را می توان در صورت لزوم به طور فوری و اورژانس نیز انجام داد.

در مرحله بعد مطالعه کنید

مراقبت جایگزین

مراقبت جایگزین

مراقبت بعدی

مراقبت بعدی

شیوه های تأمین حقوقی

شیوه های تأمین حقوقی

واژه نامه

در این واژه نامه مهمترین مفاهیم مربوط به حفاظت از کودکان تعریف می شوند.

واژه نامه

ببند