Hyppää sisältöön

Avohuolto on ensisijaista

Lastensuojeluilmoituksen jälkeen työntekijä selvittää lapsen tilanteen. Jos lapsi ja perhe tarvitsevat tukea, alkaa lastensuojelun asiakkuus.

Perhettä autetaan ensin kevyillä keinoilla, joiden nimi on avohuollon tukitoimet. Perhe saa apua kotiin, ja lapsi asuu kotona. Vanhempia tuetaan lasten kasvatuksessa.

""

Perheelle tehdään asiakassuunnitelma

Perheelle tehdään lastensuojelun asiakassuunnitelma. Siihen kirjoitetaan, miksi apua tarvitaan ja millaista apua annetaan.

Asiakassuunnitelma tehdään aina yhdessä lapsen ja perheen kanssa. Suunnitelma tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Tällöin katsotaan, mitä on sovittu ja onko työstä ollut apua.

Avohuollon tukitoimia

Lastensuojelun asiakkaana lapsi ja perhe voivat saada avohuollon tukitoimia. Niiden lisäksi perhe voi saada lapsiperheiden sosiaalipalveluja.

Avohuollon tukitoimia ovat esimerkiksi

  • erilaiset hoito- ja terapiapalvelut
  • lastensuojelun tehostettu perhetyö
  • rahallinen tuki
  • perhekuntoutus
  • lapsen lyhytaikainen sijoitus kodin ulkopuolelle.

Perhekuntoutus

Perhekuntoutukseen osallistuu koko perhe. Kuntoutus järjestetään laitoksessa tai perhehoidossa. Kuntoutus voi tapahtua päiväaikaan tai perhe voi yöpyä laitoksessa.

Kuntoutuksen tavoitteena on

  • turvata lasten kasvuolosuhteet
  • tukea vanhempia lasten kasvatuksessa
  • vahvistaa perheen voimavaroja.

Lyhytaikainen sijoitus on yhteinen ratkaisu

Vaikeassa tilanteessa lapsi tai koko perhe voidaan sijoittaa hetkeksi pois kotoa. Tämä on avohuollon sijoitus.  Avohuollon sijoitus on aina vapaaehtoinen.

Lapsi voi olla sijoitettuna vain lyhyen aikaa, jos tilanne kotona paranee nopeasti. Esimerkiksi nuori asuu vähän aikaa poissa kotoa, jos vanhemmat ja nuori riitelevät koko ajan. Vanhemmat päättävät lapsen asioista koko ajan.

Koko perhe voi muuttaa laitokseen lyhyeksi ajaksi, jos vanhemmalla on kuntoutumisjakso päihdeongelmien tai mielenterveysongelmien takia.

Lue seuraavaksi

Sanasto

Lastensuojeluun liittyy monia käsitteitä. Sanastossa kerrotaan mitä tärkeimmät käsitteet tarkoittavat.

Näytä sanasto

Sulje