Hyppää sisältöön

Erotilanteet

Suomessa avioerot ovat melko yleisiä. Jos vanhemmat eroavat, lapsella on oikeus säilyttää läheinen ja turvallinen suhde äitiin ja isään. Eron jälkeen vanhempien täytyy sopia yhdessä monesta asiasta. Vanhemmat sopivat lapsen huoltajuudesta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatusmaksuista. Vanhemmat päättävät, kuka on lapsen huoltaja ja kenen luona lapsi asuu.

""

Lapsella on oikeus tavata molempia vanhempiaan. Molempien vanhempien täytyy osallistua lapsen elättämiseen, esimerkiksi maksaa vaatteita ja ruokaa, joita lapsi tarvitsee. Toinen vanhempi voidaan määrätä maksamaan elatusapua sille vanhemmalle, jonka luona lapsi asuu.

Yhteishuoltajuus vai yksinhuoltajuus

Kun vanhemmat eroavat, he sopivat, kuka on lapsen huoltaja. Yleensä vanhemmilla on eron jälkeen yhteishuoltajuus. Se tarkoittaa, että vanhemmat päättävät yhdessä tärkeistä asioista, jotka koskevat lasta. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi kasvatus, terveydenhoito ja matkustaminen. Arkipäivän asioista päättää se, jonka luona lapsi asuu.

Jos vanhemmat ovat yhdessä lapsen huoltajia, ei toisella vanhemmalla ole oikeutta muuttaa lapsen kanssa ulkomaille ilman toisen vanhemman lupaa. Hän ei saa tehdä niin, vaikka lapsi asuisi hänen luonaan. Jos lapselle haetaan passia, passiin tarvitaan molempien vanhempien lupa.

Jos yhteishuoltajuus ei onnistu eron jälkeen, toinen vanhemmista voi hakea lapsen yksinhuoltajuutta. Silloin hänestä tulee yksinhuoltaja, ja hän voi päättää yksin lapsen asioista. Hänen ei tarvitse neuvotella toisen vanhemman kanssa.

Lapsella on kuitenkin aina oikeus tavata molempia vanhempiaan.

Avioliiton päättyminen

Avioeroa voi hakea yksin tai molemmat puolisot yhdessä. Avioerohakemus tehdään käräjäoikeuteen. Siitä alkaa harkinta-aika, joka kestää puoli vuotta. Sen jälkeen avioero vahvistetaan, ja ero tulee voimaan.

Avoliitto loppuu, kun puolisot muuttavat erilleen. He eivät enää asu samassa osoitteessa.

Eron jälkeen vanhemmat sopivat lasten asioista

Eron jälkeen vanhempien täytyy sopia monesta asiasta. Kuntien perheoikeudelliset palvelut neuvovat ja auttavat sopimisessa. Vanhemmat sopivat erosta, lapsen asumisesta ja tapaamisesta sekä lapsen asioiden hoitamisesta ja elättämisestä. Elättäminen tarkoittaa esimerkiksi ruoan ja vaatteiden maksamista.

Lapsen kannalta on parasta, jos vanhemmat pystyvät sopimaan asioista yhdessä. Vanhemmat voivat sopia asioista niin kuin haluavat.

Sopimuksen voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Suositus on, että vanhemmat tekevät kirjallisen sopimuksen lastenvalvojan luona. Näin turvataan, että lapsen oikeudet toteutuvat. Lapsella on oikeus esimerkiksi tavata molempia vanhempiaan.

Joskus toinen huoltaja ei osallistu lapsen elättämiseen niin kuin on sovittu. Silloin Kela voi maksaa elatustukea vanhemmalle, jonka luona lapsi asuu. Ehtona on, että sopimus on tehty lastenvalvojan luona.

Jos sopua ei synny

Joskus vanhemmille tulee riitaa, ja asioista sopiminen ei onnistu. Silloin auttaa palvelu, jonka nimi on perheasioiden sovittelu. Lue lisää perheasioiden sovittelusta sivulta Lapsiperheiden sosiaalipalvelut.

Jos sopiminen ei onnistu vieläkään, riita voidaan viedä oikeuteen. Silloin oikeus ratkaisee, kenen luona lapsi asuu ja miten tapaamiset toisen vanhemman kanssa sovitaan. Oikeus tarvitsee tätä varten olosuhdeselvityksen sosiaalitoimelta.

Erotilanteisiin on tarjolla apua, kuten vertaistukea. Myös lapsille on omia ryhmiä. Kysy tarkemmin oman kuntasi lapsiperheiden sosiaalineuvonnasta tai -palveluista.

Lue seuraavaksi

Sanasto

Lastensuojeluun liittyy monia käsitteitä. Sanastossa kerrotaan mitä tärkeimmät käsitteet tarkoittavat.

Näytä sanasto

Sulje