Hyppää sisältöön

Nuori on vaikeuksissa

12-vuotias Asif varastelee ja tappelee. Vanhemmat ovat voimattomia. Koulu ja lastensuojelu yrittävät auttaa, mutta Asifin käytös vain pahenee. Lopulta perheen kanssa päätetään yhdessä, että Asif sijoitetaan vähäksi aikaa pois kotoa. Asif menee lastenkotiin. Samalla työskennellään koko perheen kanssa. Kun tilanne paranee, Asif voi palata kotiin.

Asifin ongelmat alkavat varastelusta

Asif on 12-vuotias poika ja perheensä toiseksi nuorin lapsi. Vanhemmat ovat asuneet Suomessa jo useita vuosia, mutta he eivät ole oppineet suomen kieltä. Asifin vanhemmat sisarukset eivät asu enää kotona.

Kaksi vuotta sitten Asif jäi kiinni siitä, että hän varastaa. Hän oli varastanut dvd-levyjä kaupasta. Sen takia lastensuojelun sosiaalityöntekijä kutsui vanhemmat ja pojan keskustelemaan asiasta.

Työntekijä kertoi, mitä rikoksesta seuraa ja miten se pitää korvata. Suomessa alle 15-vuotias ei joudu oikeuteen eikä häntä rangaista, mutta lastensuojelu voi puuttua asiaan. Alle 15-vuotias joutuu kuitenkin korvaamaan vahingon, jotka hän on aiheuttanut. Kun lapsi täyttää 15 vuotta, hän on rikoksistaan vastuussa ja hänet voidaan tuomita esimerkiksi sakkoihin.

Vanhemmat lupasivat keskustella Asifin kanssa kotona. Poika itse kertoi, että kaveri oli houkutellut varastamaan.

Ongelmat jatkuvat

Vuoden päästä koulusta otettiin yhteyttä lastensuojeluun. Asifin käytös koulussa oli hyvin vihamielistä ja väkivaltaista. Muut oppilaat pelkäsivät häntä. Opettaja kertoi, että Asif joutuu helposti tappeluihin koulussa ja vapaa-ajalla.

Lastensuojelun työntekijä tapasi Asifin ja vanhemmat. Asif kertoi, että hän hermostuu, kun muut haukkuvat häntä. Muut käyttivät loukkaavia ja rasistisia sanoja. Vanhemmat kertoivat, että Asif saa kotona raivokohtauksia, kun vanhemmat kieltävät häntä tekemästä jotakin.

Työntekijä otti yhteyttä Asifin opettajaan. Opettaja lupasi tarkkailla, kiusataanko Asifia.

Työntekijä ja vanhemmat keskustelivat siitä, että on tärkeää asettaa lapselle turvalliset rajat. Asif ei voi esimerkiksi itse päättää, milloin hän tulee kotiin.

Vanhemmilla oli huoli siitä, että he eivät tunne Asifin kavereita. He eivät voi ottaa yhteyttä kavereiden vanhempiin, koska heillä ei ole yhteistä kieltä.

Perhetyö tukee vanhempia kasvatuksessa

Vanhempien ja Asifin kanssa päätettiin aloittaa lastensuojelun perhetyö. Perhetyöntekijä tapasi perheen joka viikko. Hän neuvoi vanhempia sopimaan perheen säännöistä, kuten Asifin kotiintuloajoista ja läksyjen tekemisestä.

Koulussa Asifin kiusaamiseen puututtiin tehokkaasti. Se ei kuitenkaan auttanut. Asif käyttäytyi vielä huonommin. Hän häiritsi tunneilla eikä keskittynyt oppimiseen ja kuuntelemiseen. Asif ei totellut opettajaa, vaan hermostui ja lähti kesken tunnin pois koulusta.

Seuraavaksi järjestettiin tapaaminen, jossa oli mukana Asif, vanhemmat, opettaja ja lastensuojelun työntekijä. Yhdessä mietittiin, mikä voisi auttaa Asifia ja miten hänen olisi helpompi keskittyä. Sovittiin, että Asif käy juttelemassa koulupsykologin kanssa. Psykologi myös arvioi Asifin oppimisvaikeuksia. Kun oppimisvaikeuksien syyt tiedetään, voidaan oppilasta auttaa paremmin.

Ongelmat pahenevat

Hetken aikaa tilanne oli rauhallinen, ja Asif kävi koulussa säännöllisesti. Sitten alkoivat isot ongelmat vapaa-ajalla.

Asif liikkui kavereiden kanssa kaupungilla ja rikkoi ja sotki paikkoja. Hän myös varasteli taas. Kotona Asif ei noudattanut sovittuja sääntöjä. Koulussa Asif oli haluton ja väsynyt eikä jaksanut tehdä tehtäviä.

Vanhemmat olivat väsyneitä ja surullisia. He puhuivat pojan kanssa, mutta se ei auttanut. Vanhemmat olivat hyvin huolissaan pojan tulevaisuudesta.

Lastenkodissa Asifin ongelmiin voidaan puuttua

Lastensuojelun työntekijä kutsui vanhemmat ja opettajan selvittämään Asifin tilannetta. Työntekijä ehdotti perheelle, että Asif sijoitetaan joksikin aikaa lastenkotiin.

Lastenkotiaikana vanhemmat päättävät lapsen asioista yhdessä lastenkodin työntekijöiden ja lastensuojelun sosiaalityöntekijän kanssa.

Lastenkodin työntekijät auttavat lasta selviytymään arjen tilanteista. He pitävät huolta siitä, että Asif käy koulussa säännöllisesti. He voivat puuttua tehokkaasti Asifin vahingolliseen käytökseen.

Ajatus lastenkodista tuntui vanhemmista pelottavalta ja vieraalta. He ajattelivat kuitenkin, että jokin muutos tilanteeseen täytyy tulla.

Ennen päätöstä vanhemmat ja Asif tutustuivat lastenkotiin. Vanhemmille kerrottiin, miten he voivat pitää yhteyttä Asifiin. Heille kerrottiin lomista, jolloin Asif pääsee käymään kotona. Sijoitus päättyisi, kun tarvetta sille ei enää ole.

Vanhemmat suostuivat siihen, että Asif menee lastenkotiin.

Lue seuraavaksi

Riidat nuoren ja vanhempien välillä

Lue lisää riidoista

Lapsella ei ole pysyvää kotia

Lue elämästä ilman pysyvää kotia

Lastensuojelu auttaa ennen kuin lapsi syntyy

Lue avusta ennen lapsen syntymää

Sanasto

Lastensuojeluun liittyy monia käsitteitä. Sanastossa kerrotaan mitä tärkeimmät käsitteet tarkoittavat.

Näytä sanasto

Sulje