Hyppää sisältöön

Sosiaalihuollon asiakkaaksi

Sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkuus alkaa usein niin, että vanhemmat tai lapsi ottavat yhteyttä sosiaalihuoltoon tai lastensuojeluun ja pyytävät apua.

""

Joskus koulun tai päiväkodin ammattilaiset ja perhe yhdessä ottavat yhteyttä sosiaalihuollon työntekijään. Sosiaalihuollon työntekijä arvioi, millaista tukea lapsi ja perhe tarvitsevat.

Asia voi alkaa myös lastensuojeluilmoituksella. Ilmoituksen voi tehdä jokainen ihminen, joka on huolissaan lapsen hyvinvoinnista. Ilmoittajan ei tarvitse kertoa nimeään.

Opettajien ja hoitajien täytyy tehdä lastensuojeluilmoitus, jos he epäilevät, että lapsi tarvitsee apua. Sama koskee muitakin ihmisiä, jotka työskentelevät perheen kanssa. Yleensä he keskustelevat asiasta ensin perheen kanssa.

Poliisi tekee lastensuojeluilmoituksen, jos alle 18-vuotias

 • on tehnyt rikoksen
 • on käyttänyt päihteitä
 • on paikalla, kun perheessä käytetään väkivaltaa.

Milloin perhe tai lapsi voi tarvita apua?

Perhe tai lapsi voi tarvita apua näissä tilanteissa:

 • Perheen elämässä tapahtuu suuri muutos, esimerkiksi avioero tai vakava sairaus.
 • Vanhemmat ovat väsyneitä.
 • Vanhemmilla on psyykkisiä ongelmia, masennusta tai sairauksia.
 • Vanhemmat käyttävät päihteitä paljon ja usein.
 • Perheessä käytetään väkivaltaa.
 • Lapsi tai nuori tekee asioita, jotka ovat vaarallisia. Hän esimerkiksi käyttää päihteitä paljon, tekee rikoksia tai ei käy koulussa.
 • Lapsi joutuu ottamaan liikaa vastuuta perheen asioista. Näin voi käydä esimerkiksi, jos äiti tai isä on sairas.

Mitä yhteydenotosta tai ilmoituksesta seuraa

Sosiaalihuollon työntekijä arvioi jokaisen ilmoituksen ja yhteydenoton. Sen jälkeen hän selvittää lapsen ja perheen tilanteen. Selvitys voi olla

 • palvelutarpeen arviointi tai
 • lastensuojelun tarpeen selvitys.

Yleensä sosiaalihuollon työntekijä kutsuu vanhemmat ja lapsen keskustelemaan asiasta.
Tapaaminen voi olla sosiaalitoimistossa, päiväkodissa, koulussa tai perheen kotona. Tulkki voi auttaa keskusteluissa.

Tapaamisissa puhutaan yhdessä siitä, miksi ilmoitus on tehty ja miten lasta tai perhettä voidaan auttaa. Usein työntekijä tapaa lasta myös ilman vanhempia.

Jos perhe haluaa, lapsen läheiset ja sukulaiset voivat olla mukana yhteistyössä.

Selvitys voi johtaa sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkuuteen

Jos lapsi ja perhe hyötyvät sosiaalihuollon palveluista, heillä alkaa sosiaalihuollon asiakkuus. Perhe saa oman työntekijän. Sosiaalihuollon asiakkuus on vapaaehtoista.

Jos lapsi ja perhe tarvitsevat lastensuojelun apua, lapsella alkaa lastensuojelun asiakkuus. Tällöin lapsella on oma työntekijä, joka hoitaa hänen asioitaan.

Jos työntekijät eivät ole huolestuneita lapsen ja perheen tilanteesta, ei asiakkuutta aloiteta.  .

Kun asiakkuus alkaa, perhe saa apua sosiaalipalveluista.

Apu voi olla esimerkiksi

 • ohjausta ja neuvontaa
 • rahallista tukea
 • kotipalvelua, kuten lastenhoitoa ja kodinhoitoa
 • perhetyötä
 • tukihenkilö lapselle
 • tukiperhe, jonka luona lapsi viettää aikaa.

Perhe voi saada apua moniin arjen asioihin. Työntekijät voivat neuvoa esimerkiksi lapsen päivärytmissä, nukkumisessa ja syömisessä ja kasvatuksessa.

Jos lastensuojelun asiakkuus alkaa, lapsi ja perhe saavat vahvempaa tukea.

Lue lisää lastensuojelun avusta sivulta: Avohuolto on ensisijaista.

Lue seuraavaksi

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Lue lisää lapsiperheiden sosiaalipalveluista

Sanasto

Lastensuojeluun liittyy monia käsitteitä. Sanastossa kerrotaan mitä tärkeimmät käsitteet tarkoittavat.

Näytä sanasto

Sulje