Skip to content

""

آغاز رابطه خدماتی با مراقبت های اجتماعی

رابطه خدماتی با حفاظت از کودکان یا خدمات اجتماعی معمولاً چنین شروع می شود که والدین یا کودک خودشان با مراقبت های اجتماعی یا حفاظت از کودکان تماس می گیرند و تقاضای کمک می کنند. کارمندان مدرسه یا مهد کودک می توانند به اتفاق خانواده با کارمند مراقبت های اجتماعی تماس بگیرند تا نیاز کودک و خانواده مورد ارزیابی قرار گیرد.

تماس با مراقبت های اجتماعی یا گزارش حفاظت از کودکان

موضوع می تواند از طریق گزارش حفاظت از کودکان (lastensuojeluilmoitus) نیز آغاز گردد. گزارش حفاظت از کودکان را هر کسی که نگران رفاه و سلامت کودک باشد، می تواند انجام دهد. گزارش حفاظت از کودکان را می توان بدون ذکر نام انجام داد.

کارمندانی که با کودکان و خانواده ها کار می کنند، موظف هستند در صورتی که تردید دارند که رشد و تکامل کودک به خطر افتاده است، گزارش حفاظت از کودکان را انجام دهند. معمولاً کارمندان نخست موضوع را با خانواده در میان می گذارند. در صورتی که شخص زیر سن قانونی مرتکب جرم شده باشد، از مواد مخدر و مسکر استفاده کرده باشد و یا در هنگام خشونت خانواده در محل حضور داشته باشد، پلیس نیز گزارش حفاظت از کودکان را انجام می دهد.

چه چیزهایی می تونند دلایل نیاز به کمک باشند؟

  • تغییر بزرگی در وضعیت خانواده بوجود می آید که بر روی زندگی همه اعضای آن تأثیر می گذارد.
  • والدین دچار خستگی مفرط هستند، مشکلات روانی دارند، افسرده هستند و یا از بیماری رنج می برند.
  • والدین مصرف مواد مخدر و مسکر بالایی دارند و مکرراً از این مواد استفاده می کنند.
  • در خانواده خشونت وجود دارد.
  • کودک یا نوجوان خودش کارهایی می کند که برای او خطرناک یا مضر هستند؛ او مثلاً به مقدار زیاد از مواد مخدر و مسکر استقاده می کند، مرتکب جرم می شود و در مدرسه رفتن سهل انگاری می کند.
  • کودک مجبور است نسبت به سنش مسئولیت خیلی زیادی در زندگی روزمره خانواده عهده دار باشد، مثلاً به دلیل بیماری پدر یا مادر خود.

پیامد تماس گرفتن یا گزارش حفاظت از کودکان دادن چیست؟

کارمند خدمات اجتماعی به دقت تک تک موارد گزارش داده شده و تماس های گرفته شده را مورد ارزیابی قرار می دهد و در اغلب موارد شروع به تحقیق در مورد وضعیت کودک و خانواده می کند. بسته به وضعیت کودک و خانواده، این تحقیق می تواند یا ارزیابی نیاز به خدمات (palvelutarpeen arviointi) مطابق قانون تأمین احتماعی باشد و یا بررسی و روشن سازی نیاز به خدمات حفاظت از کودکان (lastensuojelun tarpeen selvitys).

معمولاً کارمند خدمات اجتماعی با خانواده تماس می گیرد و از والدین و کودک برای گفتگو دعوت می کند. هنگام ارزیابی وضعیت کودک و خانواده ممکن است چندین ملاقات انجام شود و این ملاقات ها ممکن است در اداره امور اجتماعی، در مهد کودک، در مدرسه و یا در خانه خانواده باشد. در صورت نیاز می توان از کمک مترجم استفاده کرد. در این ملاقات ها در مورد این موضوع صحبت می شود که چرا در مورد خانواده به حفاظت از کودکان گزارش داده شده است و چه اقدامی می توان برای کمک به کودک و خانواده انجام داد. در طی روند بررسی و روشن سازی موضوع، کارمند خدمات اجتماعی معمولاً کودک را بدون حضور والدینش نیز ملاقات می کند.

وضعیت کودک و خانواده به آن گستردگی که لازم است مورد بررسی و روشن سازی قرار می گیرد. در صورت تمایل خانواده، می توان از همکاری دیگر نزدیکان و خویشاوندان کودک نیز استفاده کرد.

بررسی و روشن سازی وضعیت کودک و خانواده می توان منجر به شروع رابطه خدماتی با خدمات اجتماعی یا حفاظت از کودکان شود

در صورتی که خدمات و کمک های امور اجتماعی برای کودک و خانواده مفید باشد، ولی کودک و خانواده نیاز به خدمات مطابق با قانون حفاظت از کودکان نداشته باشند، تا زمانی که آنها رابطه خدماتی با امور اجتماعی دارند، برای آنها شخصی به عنوان کارمند امور اجتماعی شخصی تعیین می گردد. رابطه خدماتی با امور اجتماعی داوطلبانه و اختیاری است.

چنانچه وضعیت کودک و خانواده طوری باشد که به کمک حفاظت از کودکان نیاز داشته باشد، رابطه خدماتی کودک با حفاظت از کودکان (lastensuojelun asiakkuus) آغاز می شود. در چنین حالتی یک کارمند امور اجتماعی مسئول امور کودک تعیین خواهد شد. در صورتی که بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی نیاز به خدمات یا بررسی و روشن سازی نیاز به خدمات حفاظت از کودکان، نگرانی کارمند امور اجتماعی در مورد وضعیت کودک بر انگیخته شود، رابطه خدماتی کودک با حفاظت از کودکان را می توان در صورتی که کودک و خانواده خودشان آن را لازم نبینند نیز آغاز نمود.

در صورتی که بر اساس نتایج حاصل از بررسی و روشن سازی معلوم شود که دلیلی برای نگرانی وجود ندارد و کودک و خانواده نیاز به کمک ندارند، رابطه خدماتی با امور اجتماعی یا با حفاظت از کودکان آغاز نمی گردد.

در ابتدای رابطه ارباب رجوعی امور اجتماعی، کودک و خانواده را می توان از جمله از طریق راهنمایی و مشاوره اجتماعی، کمک اقتصادی، خدمات خانگی، امور کار با خانواده و ارائه شخص کمکی و خانواده کمکی، مورد حمایت قرار داد. کمک و راهنمایی را می توان در بسیاری از مسایل مربوط به زندگی روزمره خانواده، از جمله در ریتم شبانه روزی کودک و خواب او، مسائل مربوط به غذا خوردن و مشکلات مربوط به پیشرفت کودک در سنین مختلف، دریافت نمود. در صورتی که رابطه ارباب رجوعی در خدمات حفاظت از کودکان برای کودک آغاز شود، می توان کودک و خانواده را بیشتر کمک نمود  برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کمک هایی که خدمات حفاظت از کودکان ارائه می کند، به صفحه اقدامات کمکی رسیدگی اختیاری به کودکان در وهله اول انجام می شود، مراجعه کنید.

در مرحله بعد مطالعه کنید

خدمات امور اجتماعی برای خانواده های دارای فرزن

خدمات امور اجتماعی برای خانواده های دارای فرزن

واژه نامه

در این واژه نامه مهمترین مفاهیم مربوط به حفاظت از کودکان تعریف می شوند.

واژه نامه

ببند