Skip to content

""

کار با جوانان

هدف کار با جوانان حمایت از  مشارکت کردن  جوانان و امکانات تأثیرگذاری آنهاست. امکانات این که جوانان خودشان امور خود را انجام دهند و کارهای مورد علاقه خود را با دیگران پیدا کنند، در اختیار آنها قرار داده می شود. بدین ترتیب جوانان می توانند به طور امن مستقل شدن و فعالیت کردن در جامعه را تمرین کنند. برابری و عدالت از مبانی مهم کار با جوانان هستند.

شهرها، نهادها و انجمن های کلیسایی برای جوانان فعالیت هایی ارائه می کنند: ورزش، باشگاه های مختلف، مراسم یا اردوها. خانه های جوانان مکانی را در اختیار می گذارند که جوانان می توانند با امنیت و تحت نظارت و راهنمایی بزرگسالان، در محیط نزدیک خود ملاقات کنند.

کارمندان جوانان اغلب در همانجایی که جوانان هستند، حضور دارند، مثلاً در شهر. در اینترنت هم که جوانان وقت زیادی در آن می گذرانند، خدماتی وجود دارد که آنها می توانند با اعتماد گفتگو کنند یا مشاوره دریافت نمایند.

پلیس هم در اینترنت فعالیت می کند و با امور اجتماعی و امور جوانان همکاری می کند تا از کودکان و جوانان در مقابل سوء استفاده محافظت کنند و مانع از آن شوند که آنها به طرف انجام جرم و یا قربانی جرم واقع شدن، کشانیده شوند. در قانون برای نهادهای مختلف دست اندر کار، جهت هماهنگی و پیشبرد خدمات جوانان، وظیفه همکاری تعیین شده است.

در صورتی که کارمند امور جوانان شهر، در مورد این موضوع دچار نگرانی شود، که رشد و نمو کودک در خطر است، او می تواند همراه کودک یا والدین او، با امور اجتماعی شهر محل اقامت نوزاد تماس بگیرد.

چنانچه تماس گرفتن همراه با خانواده عملی نشود و یا در صورتی که موضوع بر سر نیاز فوری حفاظت از کودکان باشد، کارمند موظف است گزارش حفاظت از کودکان انجام دهد. در صفحه “آغاز رابطه خدماتی با مراقبت های اجتماعی”، در مورد این که پس از تماس گرفتن و یا انجام گزارش حفاظت از کودکان چه اتفاقی می افتد، بیشتر مطالعه کنید.

در مرحله بعد مطالعه کنید

محل های ملاقات

محل های ملاقات

مرکز مشاوره بهداشت

مرکز مشاوره بهداشت

آموزش و پرورش دوران خردسالی

آموزش و پرورش دوران خردسالی

واژه نامه

در این واژه نامه مهمترین مفاهیم مربوط به حفاظت از کودکان تعریف می شوند.

واژه نامه

ببند