Skip to content

Ungdomsarbete

Syftet med ungdomsarbetet är att stödja de ungas delaktighet och möjligheter att påverka. De unga erbjuds möjligheter att själva göra saker och hitta meningsfulla aktiviteter tillsammans med andra. Därigenom kan unga tryggt öva sig att bli självständiga och verka i samhället. Likvärdighet och jämställdhet är viktiga utgångspunkter för ungdomsarbetet.

""

Kommuner, organisationer och församlingar erbjuder verksamhet för unga: idrott, olika slags klubbar, evenemang eller läger. Ungdomsgårdar erbjuder en plats där unga kan träffas tryggt i sin närmiljö, under vuxnas tillsyn och handledning. Ungdomsarbetarna rör sig ofta där de unga befinner sig, till exempel ute på stan.

Även på webben, där unga tillbringar mycket tid, finns det tjänster där de kan diskutera konfidentiellt eller få råd. Även polisen arbetar på webben och samarbetar med social- och ungdomsväsendet för att skydda barn och unga från att bli utnyttjade och involveras i brott eller bli offer för brott. För samordning och utveckling av tjänsterna för unga har det genom lag ålagts olika aktörer en skyldighet att samarbeta.

Om en kommunal ungdomsarbetare oroar sig för att barnets uppväxt och utveckling äventyras, kan han eller hon kontakta socialväsendet i barnets hemkommun tillsammans med barnet eller barnets föräldrar. Om kontakten inte lyckas tillsammans med familjen eller om det är fråga om ett brådskande behov av barnskydd, är arbetstagaren dock skyldig att göra en barnskyddsanmälan. Läs mer på sidan Klient inom barnskyddet om vad som händer efter att man tagit kontakt eller gjort en barnskyddsanmälan.

Läs som följande

Mötesplatser

Mötesplatser

Rådgivningsbyrå

Rådgivningsbyrå

Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik

Ordlista

Det finns många begrepp förknippade med barnskydd. Ordlistan förklarar vad de viktigaste termerna betyder.

Till ordlistan

Stäng