Skip to content
""

Berättelser från verkligheten

Alla familjer behöver ibland stöd. Ibland kan problemen och oron bli stora och då är det viktigt att veta att hjälp finns att tillgå. I berättelserna från verkligheter beskrivs hurdan hjälp och hurdant stöd invandrarfamiljer har fått av tjänster och organisationer för barn och familjer.

Läs berättelser

Hjälp från barnskyddet redan innan barnet föds

Marie är ensamförsörjare när hon får sitt andra barn. Ultraljudsundersökningen visar att barnet har hjärtfel och Marie är oroad över hur hon orkar ta hand om både barnet och sitt lilla barn som går i skolan.

Hjälp från barnskyddet redan innan barnet föds

Mamma orkar inte själv

Mamman har kommit till Finland med sina sex barn. Vardagen i det nya landet är svår och mamman tröttnar. Daghemsarbetarna blir oroliga när barnen börjar komma allt mer sällan till daghemmet. Daghemsarbetarna diskuterar med mamman och tillsammans kommer de överens om att begära hjälp från socialvården.

Mamma orkar inte själv

Hjälp till barn med neuropsykiatriska svårigheter

Familjen består av mamma, pappa och två pojkar. På sistone har pojkarna haft problem. En av dem har svårt att koncentrera sig, och han hamnar lätt i slagsmål i skolan. Läraren och skolkuratorn bjuder in föräldrarna för att diskutera och föreslår att de kontaktar socialvården.

Hjälp till barn med neuropsykiatriska svårigheter

Våld i familjen

I en familj med fyra personer pågår ett våldsamt gräl och grannen ringer polisen. Polisen ingriper i ärendet och det verkar som om situationen lugnar ner sig. Men nästa gräl är allvarligare: pappan slår mamman och det ena barnet och de flyr till ett skyddshem.

Våld i familjen

En ung människa i svårigheter

12-åriga Asif stjäl och slåss. Föräldrarna står maktlösa. Skolan och barnskyddet försöker hjälpa till, men Asifs beteende bara förvärras. Till slut beslutar man tillsammans med familjen att Asif ska placeras utom hemmet för en tid.

En ung människa i svårigheter

Konflikter mellan unga och deras föräldrar

Tonårstjejen Amal bråkar ofta med sina föräldrar. Föräldrarna accepterar inte Amals beteende. Amal accepterar inte sina föräldrars stränga disciplin. Bråken blir allt värre. Amal rymmer till ett skyddshus för ungdomar.

Konflikter mellan unga och deras föräldrar

Ett barn utan något fast hem

Annas föräldrar använder mycket droger och bryr sig inte om sin dotter. Barnskyddet måste upprepade gånger placera den lilla flickan utom hemmet. Situationen förvärras.

Ett barn utan något fast hem

Ordlista

Det finns många begrepp förknippade med barnskydd. Ordlistan förklarar vad de viktigaste termerna betyder.

Till ordlistan

Stäng