Skip to content
""

Stöd i vardagen

I Finland hjälper samhället föräldrarna och barnen på många olika sätt. Det finns många tjänster som är gemensamma för alla, såsom rådgivningsbyrån, småbarnspedagogik eller skolan.

Stöd finns tillgängligt

Varje familj behöver ibland stöd och alla föräldrar möter också besvärliga stunder när de fostrar barn. Hos invandrarföräldrar kan den egna integrationsprocessen kräva så mycket krafter att det ibland är svårt att sätta sig in i stödjandet av barnets tillväxt och utveckling eller i skolgången.

Såväl småbarnspedagogiken, rådgivningen som skolan samarbetar med socialvården och barnskyddet. Av alla dessa kan man få handledning, rådgivning och stöd för föräldraskap och vardagsproblem. Utöver kommunernas egna tjänster erbjuder många organisationer, församlingar och religiösa samfund hjälp och stöd som lämpar sig för olika livssituationer, såsom barnvårdshjälp eller stödpersons- eller stödfamiljs eller kamratstödsverksamhet.

Be om hjälp

På flera kommuners webbplatser finns knappen ”Jag behöver hjälp” eller ”Be om hjälp”. Genom att klicka på knappen kan du lämna en kontaktbegäran konfidentiellt.

På många webbplatser som upprätthålls av såväl organisationer som kommuner kan man diskutera på webben via olika chattar. Via dem kan man också få råd om hur man ska gå vidare till tjänsterna.

Tjänster och verksamhet för barn och familjer samlas till familjecentraler

Med familjecentraler avses en helhet av tjänster för barn, unga och familjer som samordnar social- och hälsovårdstjänsterna för barnfamiljer, bildningstjänsterna samt verksamheten i organisationer, församlingar och andra religionssamfund. Mötesplatserna för familjer är en del av familjecentralerna.

Syftet med familjecentralsverksamheten är att stärka samarbetet mellan aktörer som arbetar med barn och familjer för att varje familj ska få den hjälp som den behöver i rätt tid, lätt och flexibelt.

Läs som följande

Mötesplatser

Mötesplatser

Rådgivningsbyrå

Rådgivningsbyrå

Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik

Skolan

Skolan

Ungdomsarbete

Ungdomsarbete

Ordlista

Det finns många begrepp förknippade med barnskydd. Ordlistan förklarar vad de viktigaste termerna betyder.

Till ordlistan

Stäng