Skip to content

Våld i familjen

Användning av våld är alltid ett brott i Finland. Familjemedlemmar får inte slå varandra. Inte heller psykiskt våld, såsom hot eller skrämselmetoder, får användas. Ingen behöver heller vara ensam när han eller hon utsätts för våld.

""

Både våldsoffer och gärningsmän kan få hjälp. Du kan ringa den hjälpande telefonen utan att säga ditt namn.

Den som blivit utsatt för eller hotas av våld kan vid behov fara till ett skyddshem där personen får vara i säkerhet. I ett skyddshem får personen råd om hur ärendet kan skötas.

Också många organisationer erbjuder både offret och gärningsmannen hjälp och stöd, bland annat olika former av kamratstödsverksamhet. Närmare information ger socialrådgivningen eller socialtjänster för barnfamiljer i din kommun.

Läs som följande

Skadliga traditioner

Skadliga traditioner

Skilsmässosituationer

Skilsmässosituationer

Barnets rättigheter

Barnets rättigheter

 

Ordlista

Det finns många begrepp förknippade med barnskydd. Ordlistan förklarar vad de viktigaste termerna betyder.

Till ordlistan

Stäng