Skip to content

Uppmuntrande fostran

På olika håll i världen skiljer sig sätten att uppfostra barn från varandra. Det kan finnas skillnader t.ex. i fråga om vad man anser vara gott uppförande eller hur man sätter gränser för ett barn.

""

I Finland styrs föräldrarna att fostra sina barn på ett uppmuntrande sätt. Föräldrarna deltar aktivt i sina barns vardag, uppmuntrar och stöder dem. Barnet styrs också till självständigt tänkande. Uppmuntrande fostran stöder barnets välbefinnande, bygger upp god självkänsla och social kompetens. Barnet lär sig också att känna igen och hantera känslor.

Det är förbjudet att aga barn

Föräldrarna har rätt och är ansvariga för att sätta gränser för ett barn. Varje förälder ställs inför situationer där de måste ingripa i barnets beteende. Finlands lag förbjuder absolut alla former av kroppslig aga. Ett barn får t.ex. inte slås eller luggas. Psykiskt våld får inte heller användas. Psykiskt våld är till exempel att skälla, förringa, hota, skrämma eller skrika till barnet.

Aga är skadligt för barnet. Det orsakar ångest och rädsla. Enligt undersökningar överförs också negativa uppfostringserfarenheter från en generation till nästa – dvs. ofta slår en vuxen om han eller hon själv har blivit slagen som barn.

Det finns hjälp och stöd för fostran av barn. Om du behöver stöd, lönar det sig att i god tid be om råd till exempel av rådgivningsbyrån, platsen där familjerna möts, småbarnspedagogiken eller skolan. Även den sociala rådgivningen eller socialtjänster för barnfamiljer kan hjälpa till.

 

 

 

Läs som följande

Våld i familjen

Våld i familjen

Skadliga traditioner

Skadliga traditioner

Skilsmässosituationer

Skilsmässosituationer

Ordlista

Det finns många begrepp förknippade med barnskydd. Ordlistan förklarar vad de viktigaste termerna betyder.

Till ordlistan

Stäng