Skip to content

Mötesplatser

I kommunerna finns för alla öppna mötesplatser för familjer där de kan träffa andra familjer, dela vardagen och få kamratstöd. För barn finns också verksamhet med lekar och småbarnspedagogik. Mötesplatserna ordnar verksamheten enligt familjernas önskemål och behov. På mötesplatsen kan man också berätta om sina bekymmer och vid behov få hjälp.

""

Mötesplatser upprätthålls av bl.a. organisationer, församlingar och andra religiösa samfund samt t.ex. den öppna småbarnspedagogiken i kommunerna.

Begär mer information om platser där familjerna i din kommun möts, bl.a. rådgivningsbyråer, småbarnspedagogik, församlingar eller andra religiösa samfund.

 

 

 

Läs som följande

Rådgivningsbyrå

Rådgivningsbyrå

Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik

Skolan

Skolan

Ordlista

Det finns många begrepp förknippade med barnskydd. Ordlistan förklarar vad de viktigaste termerna betyder.

Till ordlistan

Stäng