Skip to content

Hjälp från barnskyddet redan innan barnet föds

Marie är ensamförsörjare när hon får sitt andra barn. Ultraljudsundersökningen visar att barnet har hjärtfel och Marie är oroad över hur hon orkar ta hand om både barnet och sitt lilla barn som går i skolan. Tillsammans med rådgivningsarbetaren kontaktar man barnskyddet och när barnet föds börjar klientrelationen inom barnskyddet. Det äldre barnet får en fosterfamilj under förlossningen. När babyn kommer ut från sjukhuset, ordnas en familjearbetare som hjälper och ger familjen råd.

""

Förlossningen närmar sig och Maries oro växer

När förlossningen närmar sig ökar Maries spänning och oro för framtiden. Barnets far har inte fått uppehållstillstånd i Finland, så han kan inte delta i det kommande barnets liv. Marie har ingen som hon kan be om hjälp eller prata med. Hon ringer ibland sin mamma, som bor på en annan kontinent, men hon vill inte för mycket oroa sin mamma.

Maries oro ökar av att den läkare som övervakar graviditeten har bedömt att barnet kommer att ha hälsoproblem och att barnet kommer att behöva särskild vård. Marie hör av rådgivningsbyråns hälsovårdare att hon kan begära hjälp av barnskyddet redan innan barnet föds. De gör tillsammans en föregripande barnskyddsanmälan och på pappren antecknas att familjen får barnskyddstjänster, om barnet behöver sjukhusvård efter födseln. Det här minskar Maries oro.

Förlossningen startar i förtid. Barnskyddet placerar det äldre barnet i en fosterfamilj genom stödåtgärder inom öppenvården tills Marie kommer hem från sjukhuset. I planen anges också att Marie kan få stöd av en familjearbetare hemma om barnet behöver mer vård än vanligt.

Hjälp ges hemma för att ta hand om babyn och stödja skoleleven

Babyn föds prematurt med hjälp av kejsarsnitt och blir genast intagen på barnsjukhuset på grund av hjärtproblem. Marie får fara hem, men är i dåligt skick och kan inte gå ordentligt. Hon kan knappt sova hemma den första natten, för hon skulle vilja vara nära barnet och amma det.

Marie pumpar mjölk hemma och hoppas kunna föra den till sin baby. Barnskyddet beviljar Marie några taxisedlar. Marie tar taxi till sjukhuset varje dag i ungefär en vecka tills operationssåren börjar läka sig och hon kan åter använda kollektivtrafik.

Babyn får slutligen komma hem, men kräver mycket vård. Marie är orolig för sitt äldre barn som hon inte har tillräckligt med tid för. Inom barnskyddet hade man dock fattat ett föregripande beslut om att erbjuda Marie stöd, om babyn kräver särskild vård. Familjearbetaren kommer regelbundet två gånger i veckan hem för att hjälpa med skötseln av babyn och diskutera med Marie. Hon går också ut med det äldre barnet eller till simhallen och hjälper vid behov barnet med läxorna.

Läs som följande

Mamma orkar inte själv

Mamma orkar inte själv

Hjälp till neuropsykiatriska svårigheter

Hjälp till neuropsykiatriska svårigheter

Våld i familjen

Våld i familjen

Ordlista

Det finns många begrepp förknippade med barnskydd. Ordlistan förklarar vad de viktigaste termerna betyder.

Till ordlistan

Stäng